Konstbild

Johan Christian Dahl (1788-1857)
Olje på lerret, 22 x 29 cm, privateie.

Øresund er ett av Europas mest trafikerte farvann, og sttersom det finnes både grunner og skjær der,  var – og er det fortsatt – behov for å rettlede skipstrafikken.

På den svenske siden av Øresund ligger Kullaberget. Der finner vi Kullen fyr, opprettet 1561 under kong Frederik II. Det nåværende fyret ble bygget i 1900, og regnes som Skandinavias kraftigste. På den danske siden står Nakkehoved fyr, opprettet i 1770.

Bildet går under hammeren hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo den 27. mai. Ingen pris er antydet – men tilsvarende Dahl-malerier har tidligere blitt solgt for NOK 3-400 000.

Läs också