Nyheter

Sverige eller snarare Libanon?
Utvecklingen påminner om Libanon, inte Sverige. Status för en vecka: 9 mord, 16 mordförsök, 16 skottlossningar, 4 bombdåd. Språket hinner inte med.

Kommentarer

Islamens ilska: Tvåbarnsmor knivhuggna till döds av muslimer
”Allah är stor” ropar en nordafrikansk invandrare. 36-årige Jamel Gorchene sticker sitt offer i halsen två gånger och hon blöder på plats. Scenen, som påminner om en rituell halal-massakern, äger rum på en polisstation i den lilla staden Rambouillet nära Paris. Islamiskt hat mot väst har krävt ett nytt offer.

Ur flödet/i korthet

Pluralis excellentiæ?
Ett annat standardsvar från politiker och myndighetspersoner i allmänhet och statsministern i synnerhet är att ”vi har varit naiva”. ”Vi” har varit naiva om terrorismen. ”Vi” är naiva om vikten av informationssäkerhet. ”Vi” har till och med varit naiva om vår mat.

Gästskribent

The Armenian Genocide Forges On
At least three Armenian churches in the Nagorno-Karabakh region were recently vandalized or destroyed by Azerbaijani forces. One of the Muslim soldiers says, ”Let’s now enter their church, where I…

Kommentarer

Europa har återigen känt islams vrede. En 49-årig kvinna anställd av den franska polisen dödas av en illegal invandrare från Nordafrika vid en polisstation i Paris. Terroristen är den 36-årige…

Nyheter

När presidenten tar lagen i egna händer
Tucker är med. När presidenten säger att han hoppas på ett korrekt resultat och säger att bevisen är överväldigande kan man inte tvivla på vad han menar. När domen är…
On Iran, Biden Administration Ready to Undo Former Administration's Work, whether It is Good for the World or Not?

Right before heading to Vienna to negotiate rejoining the disastrous 2015 nuclear deal, which, incidentally, Iran never signed, US State Department spokesman Ned Price dropped a bombshell when he told…

 
Etniska svenskar kommer att vara en minoritet 2065

Om de etniska svenskarna blir en minoritet kommer den demografiska förändringen sannolikt att öka ytterligare eftersom en majoritet av människor med utländsk bakgrund kommer att underlätta invandringen för den egna…

 
France: Macron Gave Up Fighting Radicalism

Even though what the journalist Éric Zemmour said was accurate and verifiable, the CSA (Superior Audiovisual Council), said that to state certain facts constitutes an ”incitement to racial hatred”.

 
Big Tech's Greatest Threat "They leave no paper trail for authorities to trace. They are the perfect weapon for changing... the outcome of elections"

Are people at companies like Google aware of the power they have? Absolutely… In emails leaked from Google to the Wall Street Journal in 2018, one employee says to others,…

 

Notiser

Knud Knudsen (1832–1915) Albuminkopi fra glassnegativ, Nasjonalbiblioteket. Knud Knudsen var en av Norges første fotografer, og aktiv som landskapsfotograf over store deler av Norge i siste halvdel av 1800-tallet. Innledningsvis gjorde han nok bruk av våtplate-teknikken, som (enkelt sagt) krever at man må medbringe et mørkerom (ofte i form av et telt) og eksponere og fremkalle platen før den har tørket. Tørrplatene -med gelatin-emulsjon, som forenklet arbeidet betydelig,  ble oppfunnet i 1871, og masseprodusert fra 1879. Så man kan ikke uten videre fastslå hvilken teknikk som her er benyttet, uten å se originalnegativet. De syv søstre er en fjellformasjon ved Alstadhaug i Nordland, og tradisjonen sier at det var selveste Petter Dass som ga den navnet. En alternativ forklaring finner vi her.
Theodor Kittelsen (1857-1914) Blyant, penn og lavering på papir, 37 x 52,5 cm, privateie. Det er ingen datering påført tegningen - men kunstneren var i årene 1896-99 bosatt i Eggedal, og da er den trolig utført der. Den gikk under hammeren hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo den 29. november 2010, prisantydningen var NOK 60-80 000, og tilslaget falt på NOK 80 000.
Nikolai Astrup (1880-1928) Fargetresnitt, 19 x 25,5 cm, privateie. Fra Astrups hånd er det kjent i alt fem malerier, ved siden av tresnitt av dette motivet, hentet fra prestegården i Jølster der han vokste opp. Dette tresnittet regnes som ett av hans mest ettertraktede, og er ofte nevnt i hans korrespondanse med interessete kjøpere. Dette eksemplaret gikk under hammeren hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo den 30. mai 2017. Utropsprisen var NOK 300 000, som også ble tilslagsprisen. Her passer det utmerket å høre Christa Ludwig (som nylig gikk bort i en alder av 93 år) synge Johannes Brahms Die Mainacht - Mainatten til tekst av Hölty, med Gerald Moore ved klaveret. https://www.youtube.com/watch?v=ydlXLoL3eMo
Hans Heyerdahl (1857-1913) Olje på lerret, 61 x 49 cm, privateie På blindrammen er det påført Aslaug Damman Aasgaardstrand. Bildets titel, som vi trygt kan anta er fra fransk La fille aux cheveux de lin, møter vi først i et dikt av Leconte de Lisle (1818-1894), fra samlingen Poèmes antiques (1852). Dette diktet skal ha inspirert komponisten Claude Debussy (1862-1918) til klaverstykket med samme titel - som først ble utgitt i 1910. Dersom det ikke er Leconte de Lisles dikt som også inspirerte Heyerdahl, men Debussys klaverstykke, blir en datering til 1890-tallet (som antydet hos Wikimedia Commons) noe problematisk. Bildet ble sist registrert hos Grev Wedels Plass Auksjoner den 31. mai 2010. Prisantydningen var NOK 2-300 000, men tilslaget falt allerede ved NOK 155 000. Blomsten den unge dame holder ser ut til å være strandvindel, og til høyre for henne flakser et par ubestemmelige sommerfugler. Her spiller komponisten selv sitt klaverstykke, på en pianola-rull fra 1913. https://www.youtube.com/watch?v=wv8iHEM4g7Q
Hans Andersen Brendekilde (1857–1942) Altertavle i Agersted Kirke, Aalborg Stift Foto: Gunnar Bach Pedersen, Wikimedia Commons. Motivet, Jesu nattlige samtale med Nikodemus, er hentet fra evangeliet etter Johannes 3, 1-21 (Dansk Bibel 1933).
Men der var en Mand af Farisæerne, han hed Nikodemus, en Rådsherre iblandt Jøderne. Denne kom til ham om Natten og sagde til ham: "Rabbi! vi vide. at du er en Lærer kommen fra Gud; thi ingen kan gøre disse Tegn, som du gør, uden Gud er med ham." Jesus svarede og sagde til ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig. uden nogen bliver født på ny, kan han ikke se Guds Rige." Nikodemus siger til ham: "Hvorledes kan et Menneske fødes, når han er gammel? Mon han kan anden Gang komme ind i sin Moders Liv og fødes?" Jesus svarede: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver født af Vand og Ånd, kan han ikke komme ind i Guds Rige. Hvad der er født af Kødet, er Kød; og hvad der er født af Ånden, er Ånd.  Forundre dig ikke over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører dens Susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den farer hen; således er det med hver den, som er født af Ånden." Nikodemus svarede og sagde til ham: "Hvorledes kan dette ske?" Jesus svarede og sagde til ham: "Er du Israels Lærer og forstår ikke dette? Sandelig, sandelig, siger jeg dig vi tale det, vi vide, og vidne det, vi have set; og I modtage ikke vort Vidnesbyrd. Når jeg siger eder de jordiske Ting, og I ikke tro, hvorledes skulle I da tro, når jeg siger eder de himmelske? Og ingen er faren op til Himmelen, uden han, som for ned fra Himmelen, Menneskesønnen, som er i Himmelen. Og ligesom Moses ophøjede Slangen i Ørkenen, således bør Menneskesønnen ophøjes, for at hver den, som tror, skal have et evigt Liv i ham. Thi således elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv. Thi Gud sendte ikke sin Søn til Verden, for at han skal dømme Verden, men for at Verden skal frelses ved ham. Den, som tror på ham, dømmes ikke; men den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns Navn. Og dette er Dommen, at Lyset er kommet til Verden, og Menneskene elskede Mørket mere end Lyset; thi deres Gerninger vare onde. Thi hver den, som øver ondt, hader Lyset og kommer ikke til Lyset, for at hans Gerninger ikke skulle revses. Men den, som gør Sandheden, kommer til Lyset, for at hans Gerninger må blive åbenbare; thi de ere gjorte i Gud."
Hans Andersen Brendekilde (1857–1942) Olje på lerret, 207 x 270 cm, Fyns Kunstmuseum, Odense. Ved siden av brødrene Frants og Erik Henningsen var Hans Brendekilde sentral blant de danske sosialrealistiske malere på slutten av 1800-tallet. Han hentet gjerne sine motiver fra den danske landsbygden, som også er beskrevet I komponisten Carl Nielsens (1865-1931) selvbiografiske Min fynske Barndom (1927). Når først Carl Nielsen er nevnt, assosierer man uvilkårlig til hans Jens Vejmand (1907), til tekst av Jeppe Aakjær (1866-1930), her i Bo Holtens kor-arrangement, fremført av Musica Ficta. https://www.youtube.com/watch?v=02Mof6L4tqs
Hvem sidder der bag Skjærmen med Klude om sin Haand, med Læderlap for Øjet og om sin Sko et Baand? Det er saamænd Jens Vejmand, der af sin sure Nød med Ham'ren maa forvandle de haarde Sten til Brød. Og vaagner du en Morgen i allerførste Gry og hører Ham'ren klinge paany, paany, paany, det er saamænd Jens Vejmand paa sine gamle Ben, som hugger vilde Gnister af morgenvaade Sten. Og ager du til Staden bag Bondens fede Spand, og møder du en Olding, hvis Øjne staar i Vand - det er saamænd Jens Vejmand med Halm om Ben og Knæ, der næppe ved at finde mod Frosten mer et Læ. Og vender du tilbage i Byger og i Blæst, mens Aftenstjærnen skjælver af Kulde i Sydvest, og klinger Hammerslaget bag Vognen ganske nær - det er saamænd Jens Vejmand, som endnu sidder dér. Saa jævned han for andre den vanskelige Vej, men da det led mod Julen, da sagde Armen nej; det var saamænd Jens Vejmand, han tabte Ham'ren brat, de bar ham over Heden en kold Decembernat. Der staar paa Kirkegaarden et gammelt frønnet Bræt; det hælder slemt til Siden, og Malingen er slet. Det er saamænd Jens Vejmands. Hans Liv var fuldt af Sten, men paa hans Grav — i Døden, man gav ham aldrig én.
Erik Henningsen (1855–1930) Olje på lerret, 90 x 148,5 cm, Statens Museum for Kunst, København. Vaktparader er en tradisjon vi finner i de skandinaviske land, og dermed også i København. Hvilken musikk korpset spiller er umulig å si med sikkerhet, men det kan ha vært Kong Frederik VIII’s Honnørmarch, skrevet av Christian Florus Balduin Dahl (1834-1891) i 1857. Kong Frederik VIII (far av både kong Haakon VII av Norge og Christian X av Danmark) ble født i 1843, og regjerte fra 1906 til 1912. Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller. https://www.youtube.com/watch?v=C8Qy5N_95n8 Vi tar med en svensk variant fra 1951. https://www.youtube.com/watch?v=HDEsFzmox1o
Erik Henningsen (1855–1930) Olje på lerret, 131,5 x 187 cm, Statens Museum for Kunst, København. Det har skjedd en ulykke ved hva som kan være et sand- eller grustak - alvorlig nok til at politi ble tilkalt. Personen i flosshatt kan være direktøren eller en høyere tjenestemann, som ser ut til å ha vært den som bandasjerte såret. Vi finner en forstandig omtale av bildet her. Erik Henningsens eldre bror Frants (1850-1908) var også en dyktig maler, som vi tidligere har presentert her på Document. Felles for disse brødre var et betydelig sosialt engasjement.
Erik Henningsen (1855-1930) Olje på lerret, 158 x 220,5 cm, Statens Museum for Kunst, København. Dansk titel: Sat ud. Erik Henningsen fikk sin første ondervisning hos dekorasionsmaler Adolph Hellesen (1831-1890), og tegnet hos arkitekt m.m. Christian Vilhelm Nielsen (1833-1910). I 1873 kom han inn ved Kunstakademiet i København, der han fikk avgangsbevis i 1877. Han har spesielt markert seg som folkelivsskildrer, og i sine bilder viser han ofte et sosialt engasjement. Her er motivet en familie som nok har kommet på etterskudd med husleien, og blir kastet ut fra boligen med assistanse fra politiet, selv om det er vinter og kaldt. Det lille de eier er satt på gaten, og ytterligere diskusjon virker å være meningsløs. Denne familien måtte nok søke seg til den danske Fattigforsorgen, som vi kan lese om her.
Erik Henningsen (1855–1930) Olje på lerret, 117 x 78,5 cm, Den Hirschsprungske Samling, København. Bildets latinske titel Summum jus, summa injuria er hentet fra den romerske advokat og retor Marcus Tullius Cicero (106-43 fvt) og kan gjengis bokstavelig med at Den ypperste rett (kan være) den ypperste urett, og i overført betydning at lovens bokstav ikke alltid bør trumfe lovens ånd. For noen år siden hadde jeg vår den gang svært unge datter med til Hirschsprung, og hun stusset litt over bildet, og lurte på hva det viste. Jeg svarte bare at Det er nok en veldig trist historie, uten å gå i detaljer. Og hun var fornøyd med svaret. Det var ikke lett å være enslig mor i 1886, og et uønsket - eller for den saks skyld påtvunget svangerskap betydde svært ofte et liv i fattigdom, og dessuten lav anseelse blant de mere moralske. Så man kan forstå at noen (skal vi si) handlet i desperasjon, og ryddet det uønskede barn av veien. Det er selvfølgelig i seg selv en forkastelig handling - men man må også ta med hva en ugift mor kunne forvente av fordommer og forakt på den tiden. Lav sosial anseelse, og et liv i fattigdom. Så noen - som gjengitt her - tok heller sjansen på straff. Det kan være på sin plass å nevne at i 1714 ble det innført dødsstraff for fremkalt abort i Danmark. I 1866 ble straffen satt ned til åtte års straffarbeid, og så sent som i 1930 til to år. I 1939 ble det innført en temmelig streng abortlov, som skal ha medført et stigende antall illegale aborter. Først i 1973 ble 12-ukersregelen innført. Om aborter i Danmark kan man lese her.