Notiser

Ungerns president har skrivit under Sveriges Natoansökan, rapporterar Reuters. Det innebär att samtliga 31 länder i försvarsalliansen ratificerat ansökan.
Nu ska dokumentet skickas till Washington.

Ansökan om medlemskap i Nato kommer att först läggas fram för den amerikanske utrikesministern Antony Blinken, innan en formell inbjudan utfärdas av generalsekreteraren för försvarsalliansen, Jens Stoltenberg, till Sverige. Natomedlemskapet är nu bara ”dagar bort”.

– Det kommer vara bra för Sverige och det kommer vara bra för Nato, säger försvarsminister Pål Jonson (M).