Nyheter

Det turkiska parlamentet har nu officiellt godkänt Sverige som medlemskandidat i NATO, vilket markerar ett viktigt steg mot ett fullvärdigt medlemskap för Sverige i den transatlantiska militära alliansen. Det återstår nu endast två godkännanden innan processen är slutförd – ett från Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och det andra från Ungern.

Sveriges premiärminister Ulf Kristersson har uttryckt sin tillfredsställelse över beslutet och kommenterat att det är ”ett steg närmare ett fullvärdigt medlemskap i NATO.” Det svenska ansökningsprocessen inleddes sommaren 2022 som en respons på den ryska invasionen av Ukraina, och sedan dess har majoriteten av NATO-medlemsländerna godkänt Sveriges ansökan.

Turkiet har tidigare kopplat Sveriges möjliga inträde i NATO till ett köp av F-16-plan från USA. Denna affär är dock ännu inte godkänd av den amerikanska kongressen. Det återstår nu att se om president Erdogan formellt godkänner Sveriges medlemskap i NATO, vilket skulle vara det sista steget i Turkiet.

Samtidigt pågår processen med Ungern, där premiärminister Viktor Orbán har inbjudit Ulf Kristersson för ”förhandlingar” om Sveriges Nato-ansökan. Ungern har tidigare antytt att de inte avser vara det sista landet att ge sitt godkännande. Dock är det värt att notera att Ungerns parlament för närvarande är på ledighet och förväntas återuppta sitt arbete först i februari.

Med dessa senaste utvecklingar verkar Sverige vara på väg att förverkliga sitt önskemål om att bli en fullvärdig medlem i NATO, vilket skulle markera en betydande förändring i landets försvarsstruktur och geopolitiska ställning.