Nyheter

I ett utspel under onsdagen så sa Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att Turkiet inte kommer att släppa in Sverige i Nato så länge den svenska regeringen tillåter
Nu svarar Ulf Kristersson att ett förbud mot att bränna koraner inte är aktuellt.

Under ett tal i det Turkiska parlamentet eldade Erdogan på och fick stående ovationer för sitt utspel.

– Min heliga bok, Koranen, brändes och förstördes. Så länge ni tillåter det här kommer vi inte säga ja till ert inträde i Nato.

Ulf Kristersson och säger att det nya kravet inte förändrar processen, berättar Kristersson för Expressen.

– Mitt svar är att vi har ett trepartsavtal med Sverige, Finland och Turkiet. Det är det som i grund och botten gäller mellan våra länder. Där regleras ingenting som har med yttrandefrihet eller religion att göra. Det är noga. Sen tycker jag man har lätt att förstå ilskan. Jag sa flera gånger att det som är lagligt inte alltid måste vara lämpligt, än mindre respektfullt. Jag har förståelse för att de i det här fallet är rätt upprörda när man har låtsasavrättningar av dockor och bränner Koranen utanför turkiska ambassaden. Men det reglerar inte vår överenskommelse med Turkiet.

– Jag är övertygad om att vår överenskommelse gäller. Vi har inte fått några tecken på att den inte gäller, säger han.

Kristersson står på sig om den svenska yttrandefriheten men han säger också att agerande i Sverige påverkas av hur andra i vår omvärld tolkar saker.

– Vi har en väldigt bred definition av yttrandefriheten i Sverige. Den tror jag totalt sett har varit väldigt bra i Sverige. Men den kräver också att man tar lite ansvar. Det handlar ju om att saker och ting som kan uppfattas på ett helt annat sätt i andra länder. Då finns det goda skäl att fundera kring hur vi agerar, säger han till Expressen.