Konstbild

Hans Holbein den eldre (1465–1524).
Tempera og olje på furutre, 167 × 152 cm, Hamburger Kunsthalle.

Kyndelsmesse, latin Missa candelarum feires den 2. februar. I den kristne tradisjon markerer det årsdagen for Jesu presentasjon i Templet i Jerusalem, som beskrevet i Lukas-evangeliets annet kapitel, vers 22-39 (DNB 1930):

Og da deres renselses-dager efter Mose lov var til ende, førte de ham op til Jerusalem for å stille ham frem for Herren – som det er skrevet i Herrens lov: Alt mannkjønn som åpner mors liv, skal kalles hellig for Herren – og for å gi offer, efter det som er sagt i Herrens lov, et par turtelduer eller to due-unger.

Og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simeon, og denne mann var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst; og den Hellige Ånd var over ham, og det var åpenbaret ham av den Hellige Ånd at han ikke skulde se døden før han hadde sett Herrens salvede. Han kom, drevet av Ånden, inn i templet, og da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med ham som skikk var efter loven, da tok han ham på sine armer og lovet Gud og sa:

Herre! nu lar du din tjener fare herfra i fred, efter ditt ord; for mine øine har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbarelse for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.

Og hans far og hans mor undret sig over det som blev talt om ham. Og Simeon velsignet dem, og sa til hans mor Maria: Se, denne er satt til fall og opreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt; men også din sjel skal et sverd gjennemstinge, forat mange hjerters tanker skal bli åpenbaret.

Og der var en profetinne, Anna, Fanuels datter, av Asers stamme; hun var kommet langt ut i årene, hadde levd med sin mann i syv år efter sin jomfrustand, og nu for sig selv som enke inntil en alder av fire og åtti år; hun vek aldri fra templet, men tjente Gud med faste og bønn natt og dag. Og hun trådte til i samme stund og priste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem.

Og da de hadde fullført alt efter Herrens lov, vendte de tilbake til Galilea, til sin by Nasaret.

Som det heter i Store norske leksikon:

Langt tilbake i tiden eksisterte det en hedensk romersk fest til ære for gudinnen Ceres. Dagen ble feiret med en prosesjon der deltagerne bar lys. Denne feiringen fant sted den 2. februar, og skikken ble adoptert av de kristne. Tidlig i middelalderen utviklet det seg en liturgisk praksis som gikk ut på at alle rituelle lys skulle innvies og velsignes den 2. februar. På latin ble kyndelsmesse kalt missa candelarum (lysmesse). Kyndelsmesse kommer imidlertid av det norrøne ordet kyndill, som betyr fakkel eller lys.

Simeons sang, etter den latinske oversettelse kjent som Vulgata er blant annet tonesatt av Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594):

Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace:
Quia viderunt oculi mei salutare tuum
Quod parasti ante faciem omnium populorum:
Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel.

Läs också