Kommentarer

Enligt statsminister Ulf Kristersson befinner sig Sverige i ”en farlig situation” och betraktas som ett prioriterat mål för terroraktioner efter de internationellt erkända koranbränningarna. Regeringen vidtar nu åtgärder för att skydda svenska medborgare – men ett förbud mot blasfemi är inte på tapeten. Det meddelade Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) och justitieminister Gunnar Strömmer (M) under den presskonferens om den säkerhetspolitiska situationen som hölls på tisdagen.

Det innebär att regeringen avvisar det kommuniké som den islamska samarbetsorganisationen OIC har utformat, som kräver att Sverige genomför lagändringar för att skydda islam och Koranen. Under ett möte på måndagen uppmanade även OIC sina 57 medlemsländer att ”vidta åtgärder” mot Sverige för att förhindra ”fornärmelser mot den heliga koranen och islamska symboler”. Men statsministern är tydlig med att Sverige värnar om yttrandefriheten.

  • Det är inte så att Sverige anpassar sig efter andra länders krav på Sverige. För Sverige är det viktigt att ha goda relationer med alla möjliga tänkbara länder, men på ett sätt som stämmer överens med vår lagstiftning här hemma. Att det är komplext är självklart. OIC:s kommuniké analyseras just nu på Utrikesdepartementet, så får vi se vilka slutsatser vi ska dra av den texten, sa han under presskonferensen.

Lagändringarna som regeringen nu överväger handlar därför inte om att inskränka yttrandefriheten, utan om att granska förordningen och möjligheterna att utvidga undersökningen av tillstånd för offentliga sammankomster, så att större perspektiv än de lokala beaktas. Svensk polis har idag inte rätt att neka tillstånd till demonstrationer, även om dessa kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

  • Man måste ha två tankar i huvudet samtidigt. Regeringen står helt och hållet upp för svensk yttrandefrihet, i Sverige och internationellt. Men regeringen värnar också helt och hållet svenska säkerhetsintressen, för Sverige och svenskar i världen och för svenska företag, sa Ulf Kristersson.
  • Man ska inte komma till Sverige om man vill använda Sverige som scen för att åstadkomma skada. Det fanns skäl till att Tyskland nekade Paludan inresetillstånd, till exempel. Det är ingen allmän, mänsklig rättighet att komma till Sverige och utnyttja Sverige internationellt.

För att stärka säkerheten i Sverige väljer regeringen därför andra vägar än blasfemilagarna som OIC och ett antal svenska muslimska organisationer har krävt. På torsdag beslutar regeringen att förstärka de inre gränskontrollerna och regeringen granskar migrationslagstiftningen för att hindra att personer med svag anknytning till Sverige kommer till Sverige för att begå brott eller agera i strid med svenska säkerhetsintressen. Enligt Strömmer måste svensk polis därför börja arbeta mer intensivt.

  • På grund av den försämrade säkerhetssituationen bedömer regeringen att det finns ett ökat behov av att kontrollera vilka som försöker resa in i Sverige och i vilka syften. Den inre gränskontrollen ger förutsättningar för att kunna identifiera inresande personer som kan utgöra ett säkerhetshot, sa justitieminister Strömmer.
  • Polisen har i uppdrag att genomföra kontroller vid inre gräns och andra kontroller, och sedan detta uppdrag gavs har säkerhetsläget försämrats. Därför vidtas en rad åtgärder för att möta situationen. En ny lagstiftning träder i kraft idag som rör ökade möjligheter till utlänningskontroller för att bland annat genomföra kroppsvisitation, genomsöka fordon, leta efter id-handlingar och utöka kameraövervakning.

Trots ökad hotbild och ”tydliga, ökade risker” sa justitieministern att svenskarna inte behöver vara rädda.

  • Medborgare ska inte vara rädda. Man kan leva sina liv i vårt öppna fria samhälle.