Nyheter

Integrationspolisen Ulf Boström som är känd för svenska folket som den gråtande polisen efter att han gråtit ut i SVT om gängkriminella. Nu uppmärksammas nu för ett utspel där han vill att domstol prövar om koranbränning är förenligt med svensk lag eller inte. Hans argument är att muslimer blir upprörda.

Det är i ett öppet brev till Högsta domstolen, justitieminister Gunnar Strömmer som Ulf Boström vill att domstolen ska pröva koranbränningar.

– Oavsett om det är rätt eller fel utifrån yttrandefrihetsgrundlagen så har bränningarna utav de heliga böckerna påverkat Sverige på ett väldigt negativt sätt och hotbilden mot Sverige har ökat.

Boström menar att många fått olika uppfattningar om hur lagen ska tolkas och att saken därför bör klargöras i domstol. Vilket redan är gjort. Åklagare har tidigare utrett om det är hets mot folkgrupp att bränna en koran men beslutade då att lägga ner förundersökningen. Det är alltså förenligt med de svenska grundlagarna att bränna koranen eller andra heliga böcker.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är väldigt kritiskt till hur polisen och politiker hanterar frågan om koranbränningar och menar att det var fel av polisen att neka tillstånd för koranbränningen utanför Iraks ambassad tidigare i år. Funcke hävdar att det inte finns något som helst lagstöd för att stoppa sådana manifestationer. Att säga att koranbränningar skulle innebära ett ökat terrorhot menar Funcke inte håller.

– Man kan endast neka tillstånd med hänvisning till att det kan bli oroligt vid just den platsen och tidpunkten där manifestationen sker. Beslutet kan inte motiveras med ett ökat terrorhot mot Sverige, sa han till Aktuellt i februari.