Nyheter

Kammarrätten underkänner precis som förvaltningsrätten polisens beslut om att neka koranbränningar i Stockholm.

Kammarrätten har precis som Förvaltningsrätten kommit fram till att det var fel av polisen i Stockholm att stoppa koranbränningar utanför Turkiets och Iraks ambassader tidigare i år.

– Kammarrätten anser att de ordnings- och säkerhetsproblem som Polismyndigheten hänvisar till inte har en tillräckligt tydlig koppling till de planerade sammankomsterna eller deras omedelbara omgivning för att vägra tillstånd, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson, som är ordförande i målet, i ett pressmeddelande.

Det var i mitten av februari tidigare i år som polisen nekade två koranbränningar utanför Turkiets respektive Iraks ambassad. Ansökningarna om tillstånd att bränna koranen på allmän plats kom från en förening och en privatperson. Dessa ansökningar kom efteråt att politikern Rasmus Paludan hade hållit en allmän sammankomst där han bränt koranen. De avslagna ansökningarna överklagades. Polisen stod på sig och hävdade att det fanns en stor risk för terrordåd i Sverige om man skulle tillåtit fler koranbränningar på allmän plats.

Polisen motiverade sitt beslut att neka koranbränningar med att Säpo gjort en säkerhetsbedömning om att hotbilden mot Sverige har påverkats av tidigare koranbränningar och att risken för ett terrorattentat ökade om flera koranbränningar skulle tillåtas.

”Förvaltningsrätten anser inte att de omständigheter som har legat till grund för Polismyndighetens beslut är tillräckliga för att neka tillstånden i de två aktuella fallen. Polismyndighetens beslut ska därför upphävas”.

Polismyndigheten överklagade underinstansens beslut till kammarrätten. Kammarrättens dom har nu kommit i de aktuella målen – och går på samma linje som Förvaltningsrätten.

Beslutet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.