Nyheter

Polisens beslut att neka tillstånd för koranbränning var felaktigt, enligt förvaltningsrätten. Det skriver förvaltningsrätten i ett pressmeddelande.

I februari 2023 ansökte en förening och en privatperson om tillstånd att anordna allmänna sammankomster i anslutning till Turkiets respektive Iraks ambassad i Stockholm. Det framgick att koranbränning skulle ske vid sammankomsterna. Polismyndigheten nekade tillstånden och bedömde att den allmänna ordningen och säkerheten till följd av de planerade sammankomsten
Polisen hävdar att de inte kunde garantera säkerheten och ordningen under sammankomsterna och hänvisade till Säkerhetspolisen som gjort bedömningen att koranbränningar kan öka på attentatshoten mot Sverige.

–De möjligheter som finns att vägra tillstånd till en allmän sammankomst är mycket begränsade. Förvaltningsrätten anser inte att den hotbild som redovisats och som har legat till grund för Polismyndighetens beslut att neka tillstånden är tillräckligt konkret och kopplad till den aktuella sammankomsten. Polismyndigheten har därför inte haft tillräckligt stöd för sina beslut, säger Eva-Lotta Hedin, lagman.