Nyheter

Polisen i Stockholm har nekat ett tillstånd för ansökan om en ny koranbränning utanför Turkiets ambassad.
En sådan sammankomst bedöms kunna orsaka allvarliga störningar av den nationella säkerheten. Polismyndigheten har fattat beslutet efter dialog med Säkerhetspolisen, skriver polisen på sin hemsida.

Under den senaste tiden har allmänna sammankomster för att bränna koranen väckt mycket starka reaktioner, vilket resulterat i en förändrad hotbild mot Sverige.

Utifrån denna hotbild har Polismyndigheten i dag, efter dialog med Säkerhetspolisen, fattat beslut om att avslå en ansökan om tillstånd till att bränna en koran då en sådan sammankomst bedöms kunna orsaka allvarliga störningar av den nationella säkerheten.

Sverige i fokus för allvarliga hot (på Säkerhetspolisens webbplats)