Säkerhetsläget i Sverige har förvärrats ytterligare sedan terrorhotnivån höjdes i augusti, enligt upgifter från Säkerhetspolisen (Säpo). Den pågående konflikten i Gaza har intensifierat polariseringen och resulterat i ökad aktivitet bland våldsbejakande extremister i landet. Detta skriver Expressen.

Trots den försämrade situationen bedömer Säpo för närvarande att det inte är aktuellt att höja terrorhotnivån till den högsta nivån, en femma. Denna bedömning görs med hänsyn till att hotnivåerna inte är statiska och kan variera inom den befintliga nivån fyra.
Säkerhetsläget har förvärrats, och den ökade terrorhotnivån kopplas till händelser som koranbränningarna och den omfattande LVU-kampanjen. Den eskalerande konflikten mellan Hamas och Israel i Mellanöstern har ytterligare bidragit till osäkerheten. Enligt Fredrik Hallström, tf operativ chef på Säkerhetspolisen (Säpo), påverkar oron i Mellanöstern och polariseringen i hela världen, inklusive Sverige.

Hamas terrordåd den 7 oktober har gett den våldsbejakande islamistiska miljön globalt en känsla av framgång, vilket ökar risken för nya attentat. Israel-Palestina-konflikten skapar extremt starka motsättningar, och ökad propaganda har noterats, uppmanande till attentat mot västvärlden.

Säpo pekar även på ökad aktivitet inom våldsbejakande högerextrema miljöer på grund av den ökade polariseringen. Detta, tillsammans med ökad propaganda, ökar risken för högerextrema attentat.

Julhandeln pågår samtidigt, och även om hotet mot butiker och köpcentrum är svårbedömt, påpekar Säpo att julhandeln har varit ett potentiellt mål för terrorattacker i det förflutna. Det betonas att hotnivån är förändrad, och det är viktigt att organisatörer och organisationer tar ansvar och har dialog med polismyndigheten för att säkerställa säkerheten vid evenemang och platser med hög publiknärvaro.