Nyheter

Ryssland utgör ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet och agerar tillsammans med andra auktoritära stater som Kina och Iran allt mer offensivt. Utvecklingen med en ökad spridning av konspirationsteorier och antistatliga budskap bidrar till ett bredare författningshot såväl som ett ökat attentatshot. Det skriver Säpo i ett pressmeddelande på sin hemsida.

Kina, Ryssland och Iran verkar tillsammans allt mer offensivt och utgör ett direkt hot mot Sveriges säkerhet. Det konstaterade säkerhetspolischef Charlotte von Essen under en pressträff på onsdagsmorgonen.

Det försämrade omvärldsläget innebär en direkt påverkan på Sverige, de yttre hoten har betydelse även för den inre säkerheten. Omvärldsutvecklingen är svårbedömd, hoten förstärker varandra och förändringar sker snabbt. Det framgår i Säkerhetspolisens lägesbild 2022/2023.

– Ryssland och andra auktoritära stater har blivit allt mer offensiva i sitt agerande och säkerhetshotande aktiviteter pågår ständigt. Omvärldsutvecklingen bidrar även till en växande extremism, ett ökat attentatshot och ett bredare författningshot. Sammantaget innebär detta att hotet mot Sverige accelererar, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Ryssland, Kina och Iran utgör fortsatt de största säkerhetshoten mot Sverige. Ryssland är i nuläget det enskilt största hotet. Regimens agerande är oberäkneligt och man är benägen att ta stora risker. Kina är ett långsiktigt och växande hot. Iran är ett påtagligt säkerhetshot.

Främmande makt lägger omfattande resurser på att olovligen anskaffa avancerad teknologi i Sverige. Anfallskriget mot Ukraina har bland annat inneburit att Ryssland har ett ökat behov av teknologi för att kunna upprätthålla sin militära förmåga. Även Kina och Iran anskaffar teknik och kunskap i hög utsträckning.

Hotbilden blir mer komplex när auktoritära stater samverkar i högre grad. Att auktoritära stater som Ryssland, Kina och Iran samverkar har delvis koppling till de sanktioner som införts.

Utvecklingen i omvärlden såväl som i Sverige bidrar till att attentatshotet från våldsbejakande islamistisk extremism och våldsbejakande högerextremism består, och ökar i vissa delar. Våldsbejakande extremister bedriver subversiv verksamhet i form av infiltration och påverkan och det bredare, långsiktiga hotet mot demokratin blir allt mer framträdande.

– Säkerhetspolisen ser en ökad spridning av konspirationsteorier och antistatliga budskap. Det riskerar att på sikt undergräva förtroendet för samhällets institutioner, politikers beslutsfattande och statens legitimitet. Utvecklingen innebär att främmande makts och våldsbejakande extremisters agendor oftare sammanfaller, säger Charlotte von Essen.

Det försämrade säkerhetsläget understryker vikten av att skydda Sveriges hemligheter, det mest skyddsvärda. Det finns idag brister i säkerhetsskyddet inom säkerhetskänsliga verksamheter på alla områden. Bristerna påverkar verksamheters förmåga att skydda sig och riskerar att leda till att uppgifter om Sveriges totalförsvarsförmåga röjs.

– Sveriges oberoende och demokrati är värden som kan låta självklara och som många av oss tar för givna. Ett viktigt budskap från Säkerhetspolisen är att de utmanas varje dag och vi måste tillsammans bygga motståndskraft, säger Charlotte von Essen.