Nyheter

Utredningen kring poliseledningen är nu klar och presenterades i dag på en presskonferens. Runar Viksten har under sin utredning kommit fram till att regionpolischefen Mats Löfving var jävig i flera beslut kring Linda Staaf. Rikspolischefen bör överväga att sparka Mats Löfving, menar utredaren Runar Viksten.

juristen Runar Viksten som lett utredningen av polisledningens hantering av anmälningarna mot tidigare regionpolischefen Mats Löfving har kommit fram till att Mats Löfving inte var jävig i tillsättningen av Linda Staaf – men att jäv förekom vid Staafs lönehöjning och flera andra beslut.

– Man kan fråga sig om beslut av det här slaget är myndighetsutövning. Det tittar åklagaren på. För min del räcker det med att det är ett beslut Mats Löfving fattat i tjänsten, och han borde inte ha fattat det på grund av jäv, säger Runar Viksten.

Polisskandalen omfattar flera polisanmälningar mot Löfving gällande grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande mot Linda Staaf, underrättelsechef vid NOA, samt jävanklagelser i samband med tillsättningen av Staaf 2015.

Utredningen visar nu att Linda Staaf uppfyllde kraven för att tillträda som underrättelsechef vid NOA.

– Hon har lämnat korrekta uppgifter och var väl meriterad för tjänsten, säger utredaren Runar Viksten.

– Hon uppfyller de krav för att inneha tjänstevapen, jävig kan föreligga för tjänstefel. Däremot borde Löfving inte ha fattat beslut, och det på grund av jäv, säger Viksten.