Nyheter

Kith Mårtensson (M), kommunalråd i Sölvesborg, anmäls till Justitieombudsmannen efter att ha fattat beslut om att flytta en protest mot sin egen och sina kollegors politikerlöner, rapporterar P4 Blekinge.

Bakom JO-anmälan står SD, KD och Medborgerlig Samling i Sölvesborg. Partierna anser att det var fel av Kith Mårtensson att själv fatta beslutet att flytta ett tält sju meter för att undvika att det står för nära vägen.

Tältet ska användas vid en planerad manifestation i Mjällby för att få till en folkomröstning om politikerlöner. Det är den lokala SD-ledaren Louise Erixon som har sökt tillstånd för protesten.

– Hon skulle absolut inte ta det beslutet, utan delegerat det istället, säger Emilie Pilthammar, (MED) till P4 Blekinge.

Mårtensson hävdar dock att hon inte kan anses jävig eftersom beslutet inte gynnar henne på något sätt. Hon uppger också att hon kontrollerade med en jurist.

– Det är vår tekniska avdelning som har gjort bedömningen att ur trafiksäkerhetssynpunkt så behöver det flyttas, säger Kith Mårtensson till P4 Blekinge.

– Medborgerlig Samling är för Sölvesborg relativt nya inom politiken men hela vår kommunala MED-grupp reagerade över det faktum att en av kommunens högsta politiker inte har förstått vikten av att inte ta beslut kring den egna personen. Vad jäv innebär borde vara väldigt enkelt för någon i den positionen och vi som partigrupp ifrågasätter starkt det som har skett. En politiker måste se realistiskt på beslut som ska tas och definitivt inte delta i beslut kring den egna personen, säger Emilie Pilthammar (MED).

– Vi tycker att det är viktigt att undvika blotta misstanken om jäv. I detta fall har undertecknaren ett egenintresse i sakfrågan, åtminstone indirekt. Då borde man överlämnat ärendet till annan person. Eftersom det inte gjordes anser vi det är fråga om jäv. Med denna markering hoppas vi också att man i framtiden är försiktigare för att inte tappa förtroendet hos allmänheten. Politik är en förtroendebransch och något vi måste vara rädda om, säger Robert Manea (KD).

– Att någon vars personliga inkomst berörs av folkinitiativets syfte inte bara väljer att själv hantera tillståndet, utan att även ställa nya villkor för att överhuvudtaget bevilja det är mycket tveksamt. Särskilt då det som nu leder till extremsituationer där kampanjande människor i princip tvingas stå i någons trädgårdshäck. Efter att ha samrått, samtalat med polis samt med SKR har vi landat i en övertygelse om att beslutet troligt inte håller rättsligt på grund av jäv, säger Louise Erixon (SD).