Nyheter

Enligt säkerhetspolisen (SÄPO) så har Sverige gått från att vara ett legitimt mål till att vara ett prioriterat mål för terrorattentat. Under torsdagen höll Justitieminister Gunnar Strömmer (M) och SÄPO-chefen Charlotte Von Essen en presskonferens där de upplyste om läget.

Charlotte Von Essen chef för säkerhetspolisen berättade under Presskonferensen att Säkerhetspolisen (SÄPO) överväger att ändra hotnivån mot Sverige. Hon berättade att SÄPO stod och vägde om de skulle höja hotnivån mot Sverige. Idag ligger Sverige på hotnivå 3 och SÄPO. Essen sa dock att detta kan snabbt komma att ändras. Essen ville inte gå in närmare på exakt vad hotbilden kan handla om, men läget är försämras sa Essen.

– Det behövs inte så mycket till för att vi ska göra en höjning, Exakt vad som krävs för att bedömningen av hotnivån ska gå från tre (förhöjt hot) till fyra (högt hot) på den femgradiga skalan ville Essen inte gå in på av sekretesskäl.

– Det beror på vilka konkreta attentatshot som görs. Men vi ska inte fokusera för mycket på siffran utan man ska ta till sig att vi befinner oss i ett försämrat läge här just nu, sa Essen.

Hotet enligt säkerhetspolisen kommer först och främst från våldsbejakande islamister. Största hotet ser man hos så kallade ensamagerande personer som på egen hand tar beslut att begå terrorhandlingar.

Justitieministern berättade vidare att att regeringen had vidtagit en rad åtgärder. Bland annat så håller man nu på att koordinera 15 myndigheter som ska samarbeta mot terrorism. Dessa myndigheter har tilldelats ett nytt uppdrag från regeringen där man gett myndigheterna rådet att öka arbetet mot terrorism. Säpo, polisen, Försvarsmakten och Tullverket, ska arbeta mer operativt mot terrorism. Dessa myndigheter ska vidta åtgärder för att stärka sitt samarbete, berättade Gunnar Strömmer.

Strömmer lyfte också de påverkanskampanjer som pågår mot Sverige.

– Den falska bild som man försöker etablera är att staten skulle stödja och uppmuntra bränningarna av koranen, sa Strömmer.

Regeringen arbetar hårt med att kontrollera situationen och enligt ministern arbetar regeringen med diplomati, framför allt med muslimska länder för att trycka tillbaka den bild som sprids av Sverige. Men även genom dialog med muslimska samfund i Sverige.

Även Charlotte Von Essen berättade om den falska bild av Sverige som sprids i sociala medier och hon uppmanade till vaksamhet och att man ska vara källkritisk till information man läser och tar till sig.