Kommentarer

För att verkligen kunna styra befolkningen måste man beröva den dess historiska medvetande. Människor får inte veta och inte tänka på att de är en del av en kedja av generationer och händelser från förfluten tid till framtid. Vi ska helst förmås tro att vi lever i enastående tider befriade från varje historisk arv – varje sammanhang mellan det som kom före och den situation vi nu står i. Som rotlösa och fritt svävande blir vi lätta offer för alla slags världsfrämjande ideologier och fantasifulla föreställningar, som makthavarna fullt ut vet hur de ska utnyttja.

Jag var en gång historielärare på gymnasiet, men vet inte vad de unga lär sig idag. I Västens föregångsland, USA, verkar de lära sig ingenting.

En nyligen genomförd undersökning av amerikanska gymnasieelevers historiska kunskaper gav följande nedslående resultat: 72 procent visste inte att USA var i krig med Hitler under andra världskriget. 87 procent visste inte att USA gick med i andra världskriget på grund av attacken mot Pearl Harbor. 60 procent visste inte vilka länder USA var i krig med mellan 1941 och 1945. 13 procent trodde att Dwight D. Eisenhower var en general från det amerikanska inbördeskriget.

Däremot är de flesta av dem nog medvetna om att världen står inför ett omedelbart sammanbrott på grund av människans utsläpp av CO2, och att högern är fascistisk.