Nyheter

Hotet från våldbejakande extremism är påtagligt mot Sverige. Därför förstärker nu regeringen arbetet mot våldsbejakande extremism

Det var under en pressträff på måndagen som justitieminister Gunnar Strömmer (M) och Jonas Trolle, chef på Center mot våldsbejakande extremism presenterade regeringen ett nytt uppdrag att förstärka arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) och Jonas Trolle, chef på Center mot våldsbejakande extremism
Foto: Roger Sahlström

Strömmer berättade under pressträffen att attentatshotet från terrorister och våldsbejakande extremism har eskalerat och det är först och främst från islamistiskt håll man ser en stor hotbild. Men regeringen varnar också för högerextremism och den autonoma vänstern, som man också identifierat som hot mot rikets inre säkerhet.

Uppdraget har tre delar, att stärka samverkan mellan myndigheter, utveckla samordning regionalt och lokalt och en stärkt dialog mellan myndigheter och trossamfunden.

– Vi får nu en tydlig signal från regeringen att fler ska bistå på ett mer intensivt sätt, arbetet börjar redan imorgon, säger Jonas Trolle.

De myndigheter som ingår i samarbetet är bland annat MSB, Myndigheten för psykologiskt försvar, Polisen, Socialstyrelsen och SÄPO.

Vad betyder det här nya uppdraget för ert sätt att arbeta.?

– Det betyder att vi ytterligare får hjälp att stärka vår samverkan med de andra myndigheterna. Att vi också sänder en signal till de här andra myndigheterna hur vi ska arbeta vidare.

Liberalernas partiledare Johan Persson har uttryckt att ordningslagen är otidsenlig. Du har varit inne på att ändra ordningslagen med hänsyn till terrorhot tidigare. Hur ser du på en ändring av lagen i dag?

– Min uppfattning är ju att vårt uppdrag är ju att vi ska vi ska motverka våldsbejakande extremism och de här händelserna som vi haft under året och den kunskap vi fått på området. Så jag tycker fortfarande att det är rimligt att man kan i ordningslagen ha en skrivning som också handlar om rikets säkerhet.

Vilka är de största hoten mot Sverige just nu?

– Just nu är bedömningen att det är våldsbejakande islamistisk extremism.