Nyheter

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) höll under måndagseftermiddagen en pressträff där han presenterade ett nytt uppdrag för Center mot våldsbejakande extremism.

– Säkerhetspolisens bedömning är att hotet inte kommer att avta på kort sikt utan att vi snarare ska utgå ifrån att det består under en längre tid, sa Gunnar Strömmer,

Därför får Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och BRÅ får i uppdrag att stärka samverkan mellan nationella myndigheter för att förebygga radikalisering och spridning av våldsbejakande extremism.

Vad är det nya i uppdraget som ger till centrum mot våldsbejakande extremism?

– Det nya är ju att vi sätter nu ökat fokus på inte minst samspelet mellan den statliga nivån,
den regionala nivån och den lokala nivån när det gäller en dialog, annan samverkan, informationsdelning mellan olika aktörer för att lokalt kunna ringa in både enskilda individer
men också sammanhang där det odlas våldsbejakande extrema uppfattningar som skulle kunna utvecklas till att bli ett terrorhot mot Sverige.

Vilka är hoten mot Sverige just nu?

– Om man på ett mycket allmänt plan säger kan man väl säga att Säkerhetspolisen har under längre tid har framförallt arbetat med tre hot dels från våldsbejakande islamism, dels från högerextremism och från den autonoma vänstern. Just nu är det islamistiska och högerextrema som kan utgöra ett hot mot Sverige.

Vad kan de muslimska samfunden göra åt de eskalerande hoten mot Sverige?

– Jag tror att de samfunden liksom andra samfund och andra viktiga aktörer, civilsamhället,
har en väldigt viktig roll att fylla. Vi har alla ett intresse av att värna Sverige som ett öppet och fritt land och också gemensamt se till att felaktiga föreställningar om hur vårt land fungerar inte får fäste. Sverige är ett land med stor yttrandefrihet. Med en frihet till religionen
och så förstås en frihet från religion och möjlighet att kritisera den. Det där är det öppna och fria som vi vill vårda.