Nyheter

Flera stora påverkanskampanjerna pågår mot Sverige fortsätter. Rysskopplade och iranska aktörer pekas ut av regeringen. Därför får nu Myndigheten för psykologiskt försvar i uppdrag att motverka desinformation.

Regeringen skjuter till 8 miljoner kronor till myndigheten för psykologiskt försvar.

Sverige och svenska intressen har länge utsätts för stora påverkanskampanjer från flera länder. Under en pressträff med ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M) och Magnus Hjort, chefen för Myndigheten för psykologiskt försvar redogjorde i dag att Ryssland och Iran är de två länder som mest intensivt arbetar med påverkanskampanjer mot Sverige.

Vilka påverkanskampanjer pågår just nu mot Sverige, vilka intressen och vilka aktörer som ligger bakom?

– Vi har ju dels en rysk långsiktig påverkanskampanjer som riktas mot hela Europa som handlar om att försöka få oss att sluta stödja Ukraina
och upphöra med sanktionerna mot Ryssland. Sedan har vi också den här islamistiska påverkanskampanjer som har varit stark sen 2022 och som handlar om att utmåla Sverige som ett land som är starkt islamfientligt Där säger man det svenska socialtjänsterna kidnappar muslimska barn och där svenska staten stå bakom det och där man påstår att polisen är en aktiv aktör i detta.

I vilka kanaler sprids de här kampanjerna?

– Sociala medier är väldigt väl utnyttjade, men det finns också alla möjliga andra varianter av offentliga uttalanden från statsföreträdare. Man använder också ombud, inofficiella och officiella.

Är det någon social media som sticker ut?

– Det vill jag inte påstå. Det här skiljer sig från olika länder och dessa länder har ju olika typer av kanaler som man använder. Men det de vanliga sociala kanalerna. Vi har sociala medier vi har i Sverige men vi har också i Ryssland till exempel Telegram som är en väldigt omfattande propagandakanal för ryska intressen.

Hur arbetar ni internationellt med de här frågorna?

– Vi har en bred internationell samverkan där vi jobbar tillsammans med likartade myndigheter som har samma mål och likartade uppdrag.

Vilka länder är det som ligger bakom?

– Vi har kopplat mycket av innehållet till Ryska och Iranska operationer. Det är från statligt håll och också från enskilda individer. Gemensamt är att deras kampanjer är ett hot. Allra helst de grupper som uppmanar till våld mot svenskar. Här är det företrädesvis extrema religiösa, islamistiska grupperingar som det handlar om.