Nyheter

Påverkans- och desinformationskampanjer utgör ett allvarligt hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande menar ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M).

2022 släppte Myndigheten för psykologiskt försvar en larmrapport om att mängden desinformation och påverkanskampanjer mot Sverige ”i allra högsta grad” varit mer omfattande 2022 än under tidigare år.

Tidigare under året så hade till exempel partiet Nyans bedrivit en kampanj där de påstod att svenska myndigheter systematiskt kidnappade muslimska barn. En operation som väckte  internationell uppmärksamhet av islamister.

Nu backas rapporten upp av Carl-Oskar Bohlin (M) ministern för civilt försvar. Enligt Myndigheten för psykologiskt försvar nådde kampanjerna rekordnivåer under 2022 och det är en bild Bohlin delar. Han tror att en viktig åtgärd är att EU-länderna tar sig an problemet gemensamt.

– Jag tror att det är många länder som, likt Sverige, behöver arbeta för att stärka sitt psykologiska försvar, säger Carl-Oskar Bohlin.

Islamister satte stor press på svensk socialtjänst 2022 när de i sin kampanj mot svenska myndigheter hävdade att Sverige systematiskt kidnappar muslimska barn.

– Det är den största påverkanskampanj som Sverige träffats av någonsin, säger Mikael Östlund, kommunikationschef vid Myndigheten för psykologiskt försvar till SVT.

Enligt ministern och myndigheten för psykologiskt försvar är det inte bara islamisterna som är ett hot mot den svenska demokratin utan det finns andra  globala aktörer som också bedriver omfattande desinformation mot Sverige och övriga Europa. Enligt myndigheten är det Putins regim i Ryssland och kommunistpartiet i Kina som ligger bakom stora desinformationskampanjer mot Sverige. De utländska kampanjerna mot Sverige och Europa sker ofta på sociala plattformar som Youtube, Tiktok och Twitter  och aktörerna använder plattformarna för att sprida lögner och påhitt i syfte att bekräfta och stärka islamisternas, putinisternas eller kommunisternas världsbild, enligt myndigheten.

Myndigheten för psykologiskt försvar återupprättade under 2022 av Kristersson.  2008 lade Reinfeldtregeringen ner Styrelsen för psykologiskt försvar, i samma veva som värnplikten avskaffades.

När Kristerssonregeringen tillträdde i oktober inrättades en ny post som civilförsvarsminister inom försvarsdepartementet. Detta för att stärka beredskapen på detta område.
För SVT kommenterar civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) den analys om myndigheten gör.

– Det är allvarligt. Otillbörlig informationspåverkan i form av desinformation, ryktesspridning och annan spridning av vilseledande information kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande, sa ministern till SVT.