Nyheter

Säkerhetsläget är allvarligt och Sverige måste rusta sig.  Det var orden från civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) vid senaste frukostmötet.

Sedan många är tillbaks är det tradition under sommaren att regeringen bjuder in media för ett frukostmöte. Document var på senaste frukostmötet och fick en chans att prata med civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L).

Carl-Oskar Bohlin, hur allvarlig är situationen?

Det säkerhetspolitiska läget är allvarligt. Det anförde statsministern redan i sin regeringsförklaring. Sverige befinner sig i ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska lägen sedan andra världskrigets slut. Det är klart att den senaste tidens händelseutveckling med påverkanskampanjer riktade mot Sverige förstärker naturligtvis den här situationen.

Det är därför viktigt att Sverige rustar sig och är medveten om att den här typen av påverkanskampanjer som vi har sett den senaste tiden, som jag bland annat berättade om igår tillsammans med Myndigheten för psykologiskt försvar. Att den bilden är känd, därför att då blir det enklare att bemöta den.

Det blev ju en mindre påverkansoperation från Morgan Johansson (S) på Twitter.
Vad tycker du om att han försöker sköta det politiska arbetet över Twitter?

Jag vill inte recensera hans medverkan på Twitter generellt. Däremot kan jag tycka att det är olyckligt att han hittar på någonting om Myndigheten för psykologiskt försvar som inte stämmer. Nämligen skälen till hur de var representerade. Myndigheten för psykologiskt försvar har en vikarierande generaldirektör i väntan på att en ny generaldirektör utses. Men vid gårdagens pressträff var det så att Myndigheten för psykologiskt försvar själva valde sin egen representation. Det Morgan Johansson anförde rörande det. Det stämmer helt enkelt inte och då kände jag mig nödgad att bemöta påståendet från honom.

Efter en tids väntan fick Documents utsände sitta ner med Johan Pehrson (L), arbetsmarknads- och integrationsminister

Med tanke på vad som pågår nu i Sverige och de konflikter vi har är det svenska sekulariserade samhället under hot på något sätt?

Nej, det bedömer jag inte. Det är under en viss press internationellt just nu. Jag bedömer att vi befinner oss i en situation där det finns ett mycket, mycket starkt stöd för den svenska friheten. Kom ihåg att de flesta människor som genom århundraden faktiskt kommit till Sverige har blivit en del av Sverige och sluter upp bakom den svenska grundlagen.

Man har tidigare pratat om en konflikt mellan civilisationer. Skulle du hålla med om att det är så?

Det här är en konflikt mellan demokratier och deras frihets- och rättighetskatalog och diktaturer.

Varför har det blivit så här? Har man någon förklaring till varför situationen uppstått?

Förklaringen är naturligtvis att vi har en ny värld i den bemärkelse att digitaliseringen har gjort att en sak kan utspelas i Stockholm och få på några millisekunder få spridning till en helt annan del av världen. Det är klart att när detta också utnyttjas av auktoritära krafter då kan det bli den här pressen som Sverige nu befinner sig under. Den hotbild som faktiskt är allvarlig och fortfarande dock en trea enligt Säkerhetspolisen (SÄPO).

Hur kommer regeringen att arbeta vidare nu?

Vi fortsätter den här dialogen, vi pratar intensivt med våra partners. Vi har en betydande dialog mot de länder som har framfört kritik. Ett antal svenska ambassadörer som har blivit uppkallade i sina värdländer. Där för vi fram de synpunkter som vi har hört regeringen företräda. Tidigare regeringar och nu att den svenska regeringen ger inga tillstånd för att bränna heliga böcker. Man har rätt att begära tillstånd till en allmän sammankomst och det är en del av yttrandefriheten i Sverige.

Så ingen får egentligen tillstånd för att bränna en specifikt helig bok. Utan det är en allmän sammankomst?

Man får rätt till en allmän sammankomst där kan man på olika sätt uttrycka sig. Jag brukar säga som jag säger till andra – jag har aldrig eldat böcker.