Nyheter

Idag samlades företrädare från garnisonskommuner, civilområdesansvariga länsstyrelser samt representanter från Försvarsdepartementet för att diskutera utvecklingen av Sveriges totalförsvar. Mötesledare var försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, och diskussionen hölls på Regeringskansliet i Stockholm.

Enligt Bohlin är det avgörande att totalförsvaret ses som en angelägenhet för hela samhället och att samarbete mellan civila och militära aktörer från lokal till nationell nivå är av stor vikt.

– Uppbyggnaden av totalförsvaret är en angelägenhet för hela samhället. Ett väl fungerande samspel mellan civila och militära aktörer från lokal till nationell nivå är centralt, inledde Carl-Oskar Bohlin.

Syftet med mötet var att informera om regeringens nya totalförsvarsproposition som förväntas presenteras till hösten, förberedelserna för eventuellt Sveriges Natomedlemskap samt det nya försvarssamarbetsavtalet med USA.

Jonson betonade vikten av avtalet med USA, vilket han menade skulle möjliggöra för amerikanskt militärt stöd och förstärkningar vid behov. Enligt Jonson är detta avtal en förutsättning för mer långsiktigt och kontinuerligt samarbete mellan länderna och en stärkande faktor för Sveriges säkerhet samt för hela norra Europas säkerhet.

Mötet avslutades med ett panelsamtal där kommunstyrelseordförande från fem olika kommuner deltog. Diskussionen fokuserade på behovet av effektivare samverkan mellan myndigheter, kommuner och regioner för att öka svensk försvarsförmåga.

Liza Lundberg (S) från Falun uttryckte behovet av att hitta snabbspår för att stärka Sveriges försvarskapacitet.