Nyheter

Regeringen tillsätter en särskild arbetsgrupp för att motverka för kriminella att utnyttja de finansiella systemen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer (M) och finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) på en pressträff om den kriminella ekonomin.

Kriminella grupperingar blir allt effektivare på att använda banksystemet för att tvätta de pengar som de kommit över under sina brott. Detta vill nu regeringen sätta stopp för. Därför kommer en särskild arbetsgrupp att tillsättas, med personer från justitie- och finansdepartementet. Prioriteringar för gruppen blir att hantera de svagheter och problem som finns med den kriminella ekonomin. Prioriterade områden är att motverka bedrägerier, försvåra för penningtvätt och terrorfinansiering samt motverka risker inom betalsystemet.

Vad planerar ni att göra inom de prioriterade ekonomiska områdena?

– Vi arbetar ju nu från regeringens sida brett för att trycka tillbaka brottsligheten i de i de finansiella systemen. Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade nyligen flera förslag inom hennes myndigheter för att pressa tillbakafusk och olika typer av brottslighet. I dag presenterar jag och justitieministern ytterligare åtgärder och det handlar i grund och botten om attkriminella ska möta mycket tufft motstånd när man försöker begå bedrägerier eller försöka använda de finansiella systemen för att till exempel tvätta vinster från brottslig verksamhet.

Vad planerar ni för nya åtgärder gällande penningtvätt?

–Ja, här har vi ett pågående arbete på europeisk nivå och det är mycket av gemensamma regler på detta området och här drev ju Sverige med framgång under våren att vi kunde ta steg mot en gemensam reglering på detta område. Här bör vi arbeta fortsatt hårt under hösten. Gränsöverskridande brottslighet i många fall och en sådan viktig sak för Sverige det är ju att det nu i de förslag som finns finns bättre möjlighet till informationsdelning mellan banker. Det är väldigt viktigt att man kan följa transaktioner och kunder på ett bättre sätt för att hitta och stoppa de människor som begår bedrägerier
eller penningtvätt.

Vilket ansvar ska bankerna ta i den här situationen?

– Vi ser ju att vi har väldigt lönsamma banker i Sverige och en del av den lönsamheten kommer ju från att vi har en hög grad av digitalisering.Det gör att man kan bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Då det också väldigt viktigt att bankerna tar ansvar för den effektiviteten genom att man investerar både pengar och resurser, datasystem och personal för att motverka att de här digitala systemen används för bedrägerier eller för penningtvätt och terrorfinansiering.

Ni sa under pressträffen att ni vill ha en förståelse från hushållen. Vad är det för förståelse från hushållen ni vill se?

– På grund av den ökande kriminaliteten så finns ju också nu tydliga regelverk som banker måste följa. De upplever många gånger hushåll med viss rätt att det kan vara lite besvärande och upplevas lite olustigt att man får väldigt mycket frågor men att man samverkar till det. Då ska man veta att då bidrar man också till att göra det svårare för kriminella, för bedrägerier, för penningtvätt och terrorfinansiering. Jag hoppas att hushållen kan känna det och visa förståelse och vara så hjälpsamma som möjligt. Genom att vara det så är man med på ett litet hörn och pressa tillbaka kriminaliteten.