Doc-TV

Hvert døgn publiserer Document mellom 40 og 60 saker du sjelden eller aldri finner i hovedstrømsmediene. Document beskriver ting som de er, ikke slik myndighetene vil de skal være!


YouTube

Rumble

Podcast

Sakene nevnt i kveldens Kortnytt:

Energipolitikken, det grønne skiftet og konsekvensene for velferd og økonomi

Miljøverneriet – den ellevte landeplage

Staten med nye fem milliarder kroner i lånegaranti til utbygging av havvind

Koran-krenkelsene har spredt seg til Nederland

Kriminelle ungdommer er ikke som meg og deg, Arina

– Riksrett mot Biden et naturlig neste skritt

«Presseforakt» må bli en del av dagligtalen

Kortnytt er et forsøk på å nå ut til enda flere lesere og seere som ikke kjenner til oss fra før. Flere lesere og seere vil gi oss mer muskler, flere abonnenter og med det kanskje gjøre oss i stand til å vekke flere fra Tornerose-søvnen så mange lider under.