Nyheter

Tre länder utgör en betydande hotbild mot Sverige, enligt Säpos årsrapport för 2023, vilket inkluderar förnekbara attacker, desinformation och systematiska säkerhetshot. Säkerhetspolischefen Charlotte von Essen betonar att Sverige står inför alltmer komplexa hot.

Främmande makt och våldsbejakande extremister agerar så att hoten går in i varandra – och förstärks, säger Säpo-chefen Charlotte von Essen.

– Den här utvecklingen innebär ett ökat tryck på det svenska samhället, säger hon under en pressträff .

De tre främsta länderna som pekas ut är Kina, Ryssland och Iran, vilka utgör olika hot med sina höga kapaciteter för angrepp. Trots europeisk lagstiftning som begränsar kinesiska företags uppköp av svenska bolag, fortsätter dessa länder att olovligt skaffa svensk teknologi, vilket ger militär tillgång till svensk teknologi för både ryska och iranska vapensystem. Exempelvis har Iran utvecklat robotar med stöd från Kina, vilka används av Houthirebellerna mot västerländska fraktfartyg på Röda havet.

Säkerhetsbilden av Sverige förändras ständigt, med Koranbränningar och desinformationskampanjer som skapar gärningsmän som den som sköt ihjäl två svenskar i Bryssel. Johanna Trehörning, chef för kontraterrorism på Säpo, betonar svårigheten att identifiera enskilda aktörer. Våldsbejakande extremism bidrar till det höga terrorhotet i Sverige, och von Essen påpekar vikten av att vara vaksam på långsam eskalering.

Säkerhetspolischefen varnar för normalisering av det höga hotläget och förutspår att hotet kommer att bestå under en längre tid.

– Den omfattande säkerhetshotande verksamheten skadar Sverige och hotar vår politiska och territoriella suveränitet. Den hotar också vårt ekonomiska oberoende, vårt välstånd och våra grundläggande fri- och rättigheter, säger Charlotte von Essen och fortsätter:

– Det är nu hög tid att agera, att bygga skydd mot hoten och tillsammans skapa motståndskraft.

Säpo pekar även på hotet från AI, som i allt högre grad kan användas av främmande makt för att påverka Sverige.

– Ett angrepp mot verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet skulle kunna leda till omfattande konsekvenser, säger von Essen.

Flera saker gör Sverige till en attraktiv plattform: den strategiska positionen, omfattande diasporor och det starka skyddet för demokratiska fri- och rättigheter som kan utnyttjas genom att destabilisera och spä på en negativ bild av Sverige.

– Främmande makt har en hög förmåga till olika typer av angrepp och vi vet att säkerhetshotande verksamhet mot Sverige och svenska intressen ständigt pågår, säger Charlotte von Essen

Terrorhotnivån i Sverige höjdes i augusti från 3 till 4 på den 5-gradiga skalan. Det innebär att Sverige har gått från att vara ett legitimt till prioriterat mål.

Höjningen var den första sedan 2016. Koranbränningarna bedömdes ha försämrat säkerhetsläget, men beslutet grundades inte på någon enskild händelse. Även LVU-kampanjen, där svenska myndigheter anklagades för att kidnappa muslimska barn, bidrog.