Nyheter

Iran har aktivt satsat på underrättelseverksamhet i Sverige under många år, med insatser som sträcker sig över en rad områden, från att söka svensk forskning och teknik till att övervaka oppositionella iranier i exil. Detta enligt Arvin Khoshnood, en expert på Iran från Lunds universitet, som nyligen talade med SVT Nyheter.

Enligt Khoshnood har Sverige fungerat som en bas för den iranska regimen, där de har rekryterat agenter och planerat operationer i andra länder. Detta har lett till en oroande situation där iranska agenter i Sverige kan vara involverade i olika aktiviteter, inklusive planer på attentat mot svenska judar, som rapporterades av Ekot.

Khoshnood betonar att det misstänkta paret som planerade morden på judar troligtvis bara representerar en liten del av den iranska regimens verksamhet i Sverige. Han påpekar att det inte är förvånande att regimen riktat sin uppmärksamhet mot det judiska samhället i Sverige, eftersom de ser det som en förlängning av stödet till Israel.

Vidare understryker Khoshnood att Sverige inte bara har varit ett mål för iransk underrättelsetjänst för insamling av information utan också som en plattform för att planera och utföra terror- och spionageaktioner i andra delar av världen. Han varnar för att det fortfarande kan finnas aktiva iranska agenter i Sverige som utgör en säkerhetsrisk genom att fortsätta begå brott och planera terrordåd mot både personer med judisk bakgrund och oppositionella iranier.

Denna oro över närvaron av iranska agenter i Sverige framhäver behovet av fortsatt övervakning och åtgärder för att bekämpa internationell spionageverksamhet och förebygga eventuella hot mot säkerheten i landet.