Nyheter

Terrorhotnivån i Sverige har höjts. Därför meddelade Säkerhetspolisen på torsdagen att de höjer terrorhotnivån från 3 till 4 på en femgradig skala. Anledningen är ett försämrat säkerhetsläge.

Det är flera saker som spelar in till att Säpo nu höjer terrorhotsnivån. Säkerhetspolisen har sett ett ökat hot från våldsbejakande islam, flera olika desinformationskampanjer men också Rysslands invasion av Ukraina ligger bakom beslutet.

Säpochefen Charlotte von Essen uppmanar människor att fortsätta leva sina liv som vanligt.

– Jag förstår att det kan väcka oro. Men vårt budskap är att man ska leva som vanligt men vara uppmärksam och medveten om den information myndigheter kommunicerar.

Vad fick dig att höja säkerhetsnivån?

–  Ja, jag har i dag fattat beslut om att höja terrorhotnivån i Sverige från förhöjt hot till ett högt hot. Och skälet till det är att vi har successivt sett en förändring och en försämring av hotbilden mot Sverige.

Vi har sett hur hotet från våldsbejakande islamistisk extremism har ökat och vi har kan konstatera att vi har gått från att betraktas som ett legitimt mål för terrorism till ett prioriterat mål. Det här gör att vi bedömer att vi har är ett befinner oss i ett sämre försämrat säkerhetsläge, därför har jag fattat beslut om att höja terrorhotnivån.

Behöver svenska medborgare i och utanför Sveriges gränser vara oroliga?

–  Jag tänker att svenska medborgare känner en oro och jag kan förstå den. Samtidigt är det viktigt att ändå försöka leva som vanligt.

Du har sagt att det är viktigt att vara källkritisk . Vad innebär detta?

–  Det är viktigt att man inte förlitar sig på information som faktiskt någon annan ligger bakom som vill oss illa helt enkelt. Det finns mycket desinformation, kampanjer och så vidare. Det finns de som sprider inkorrekt information och får cirkulation på detta.  Det är därför viktigt att vara uppmärksam och känna sig säker på varifrån den information som man agerar utifrån kommer.

Statsministern kommer senare under dagen att hålla en presskonferens om det nya försämrade säkerhetsläget