Nyheter

Säkerhetspolisen ser en ökning av attentatshot mot Sverige. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Orsaken uppges bland annat vara koranbränningen utanför Turkiets ambassad.

Säpo konstaterar att säkerhetsläget försämrats på grund av händelsen. Sverige står nu i större utsträckning än tidigare i fokus för våldsbejakande islamister globalt. Ytterligare en anledning uppges vara den internationella ryktesspridningen kring den svenska socialtjänsten. Den senaste tidens händelseutveckling med hot som riktas mot Sverige och svenska intressen är allvarlig och påverkar Sveriges säkerhet. Reaktionerna efter bland annat koranbränningen utanför Turkiets ambassad i Stockholm i januari har varit omfattande. Säkerhetspolisen har tidigare konstaterat att situationen kan vara hotdrivande och bedömningen är att säkerhetsläget har försämrats.

Säkerhetspolisen har inte fattat beslut om någon förändring av terrorhotnivån. Den är fortsatt på en förhöjd nivå. Terrorhotnivån baseras på en långsiktig bedömning, vilket innebär att om utvecklingen fortsätter över tid kan en höjning av terrorhotnivån komma att ske.