Kommentarer

Denna gång har landet som försvarade karikatyrer en helt ny roll: Mette Frederiksen överväger att införa förbud mot handlingar som skadar Danmarks relationer till andra länder. Det ryktas att förbudet kommer att omfatta mycket mer än handlingar och även drabba satirteckningar.

Detta har väckt mycket uppmärksamhet i Danmark och mött starkt motstånd, för att uttrycka det försiktigt. Ska landet som blev världsberömt för att försvara yttrandefriheten nu bli en föregångare i att inskränka den?

Det hjälpte inte att Mette Frederiksen på onsdagen vägrade svara på om lagarbetet i regeringen också inkluderar ett förbud mot satirteckningar.

Vid presskonferensen närvarade även B.T:s politiska kommentator, den tidigare folketingsledamoten för Liberal Alliance, Joachim B. Olsen.

Mötet med journalisterna handlade bland annat om regeringens aviserade lagförslag om koranbränningar.

Joachim B. Olsen ville ha svar på om ingreppet även skulle påverka möjligheterna att göra satirteckningar av Muhammed – kanske för att regeringen bland annat har argumenterat för att ingreppet inte skulle vara någon inskränkning av yttrandefriheten.

Mette Frederiksen ville dock inte svara på frågan eller diskutera lagförslaget om koranbränningar, innan regeringen hade klargjort sin ståndpunkt om detta.

Händelsen filmades av B.T. och kan bland annat ses på det sociala mediet X, tidigare Twitter.

Enligt Altingets politiska kommentator, Erik Holstein, är det ’mycket uppmärksammat’ att Frederiksen inte ville svara på frågan.

’Om förslaget mot koranbränningar även inkluderar inskränkningar för satirteckningar, skulle det innebära en mycket mer omfattande begränsning av yttrandefriheten än förväntat, och det skulle leda till häftiga politiska konfrontationer,’ säger Erik Holstein till Altinget:

https://www.berlingske.dk/politik/joachim-b-olsen-fik-ordet-paa-pressemoedet-men-mette-frederiksen-ville

I Sverige har terrordhotet höjts till den näst högsta nivån, fyra.

Alla vet att Sverige befinner sig i en särställning. Sverige har faktiskt inte längre kontroll över sitt territorium. Hur säkerheten för medborgarna ska säkerställas om man inte längre kontrollerar territoriet är självklart något den svenska regeringen inte vill erkänna. Men all skjutning, mord, bränder och sprängningar talar sitt tydliga språk: Myndigheterna har förlorat kontrollen.

Om de kriminella miljöerna skulle agera för islamisternas räkning skulle Sverige vara i en mycket svår situation.

Myndigheter i övriga Europa följer utvecklingen noga. Det som sker i Sverige kan ha smitteffekt.

Fiskare i grumligt vatten

Det råder ingen tvekan om att Organisationen för islamiska länder, OIC, fiskar i grumligt vatten. De går så långt som att uppmana till det som är nödvändigt för att stoppa koranbränningar, en indirekt uppmaning till våld.

Men sedan har vi utvecklingen i ett land som Pakistan där det förekommer rena pogromer mot kristna på grund av rykten om skändning av Koranen. Någon har intresse av att starta upplopp och inspirationen kan mycket väl komma från islamska ledare i Väst likväl som i Pakistan självt. Inflytandet går åt båda hållen.

Det är mardrömmen Europa har hamnat i: Så här blir det när man bjuder in islam, för som Lena Larsen, hustrun till Basim Ghozlan, sa för många år sedan: Muslimer är inte vana vid att vara minoritet.

De vill gärna vara högst upp.

Medan Koraner bränns i Danmark och Sverige bränns levande människor i Pakistan. Det är kanske inte koranbrännarna som är de farligaste? Om myndigheterna faller för frestelsen att förbjuda provokationer kommer Norden att närma sig Pakistan lite närmare.”