Nyheter

Den 18 maj är Danmarks premiärminister Mette Frederiksen värd för ett europeiskt toppmöte om havsvind i Esbjerg. Ursula von der Leyen, Olaf Scholz och premiärministrarna från Nederländerna och Belgien kommer, men Norge och Sverige har inte bjudits in.

Bakgrunden till mötet är tvåfaldig, står det i pressmeddelandet från det danska statsministerämbetet : Naturligtvis är EU:s önskan att frigöra sig från rysk olja och gas av största vikt:

Europa måste vara oberoende av rysk gas så snart som möjligt. Danmark kommer att gå i täten och bana väg för att Nordsjön ska bli ett grönt kraftverk för hela Europa baserat på dansk teknik och dansk erfarenhet, säger Mette Frederiksen.

Toppmötet kommer att fokusera på den centrala roll som vindkraft till havs spelar i förhållande till att göra EU fritt från fossila bränslen, och hur Nordsjön kan bli ett grönt kraftpaket för EU. Vid toppmötet kommer länderna att sätta en gemensam vision för utvecklingen av havsbaserad vindkraft och tillhörande infrastruktur i Nordsjön. EU:s energikommissionär och ländernas klimat- och energiministrar träffas samma dag i Esbjerg för att stärka det regionala samarbetet.

Enligt Energi og Klima kommer även den danska ”energiön” att diskuteras på mötet.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre finns inte med på gästlistan. Inte heller olje- och energiminister Terje Aasland är inbjuden.

”Inbjudan har skickats ut till de länder som just nu har inlett diskussioner om att ansluta till den danska energiön i Nordsjön.” Det förklarar pressrådgivare Esther Margrethe Lynard i klimat-, energi- och försörjningsdepartementet i ett mejl till Energi och klimat .

Energiöar

Opåverkat av forskning som visar att stora havsbaserade vindkraftsparker påverkar klimatet på land ( se separat fall nedanunder ), är Danmark nu i färd med en storskalig utveckling av Bornholm och med byggandet av en konstgjord ö.

Energiöarna är början på en ny era för produktion av energi från havsvind, vilket ska säkerställa grön försörjning till danska och utländska elnät. Som gröna kraftverk ute till havs måste öarna spela en stor roll i utfasningen av fossila energikällor i både Danmark och Europa.

I Nordsjön kommer en konstgjord ö att etableras som ska bli ett nav för 3 GW havsbaserade vindkraftsparker och med möjlighet till 10 GW på lång sikt. I Östersjön är energiön Bornholm, där elinstallationer på ön blir navet för 2 GW havsbaserade vindkraftsparker utanför kusten. ( Danska Energistyrelsen )

På tisdagen utfärdade de danska myndigheterna ett tillstånd för det tyskägda företaget RWE AG att starta förundersökningar för byggandet av Thor Wind Farm I/S. Detta företag är även verksamt på norsk sokkel, bland annat tillsammans med företaget Stiesdal Offshore .

 

Norge ikke invitert når Danmark holder toppmøte om havvind i Nordsjøen (Energi og Klima)

Läs även:

Havvind påvirker klimaet på land (Document.no)