Nyheter

Statsminister Ulf Kristersson (M) och justitieminister Gunnar Strömmer (M) höll på tisdagen en pressträff om det allvarliga säkerhetspolitiska läget.

Nu inför man åtgärder som ska vidtas för att skydda svenska medborgare och intressen, sa statsministern.

Redan på torsdag kommer de inre gränskontrollerna att stärkas
– Det är extremt viktigt att stoppa farliga människor från att komma till Sverige, sa statsministern. Vi har ett ökat behov av att veta mer om vilka människor som söker sig till Sverige.

– Vi har en eskalerad hotbild mot Sverige. Det föreligger ett ökat behov av att kontrollera vilka som försöker resa in i Sverige, sa Gunnar Strömmer, under pressträffen.

Det nya läget gör att polisen nu kommer att börja arbeta mer konkret och intensivt med de inre gränskontrollerna.

– Polisen har i uppdrag att genomföra kontroller vid inre gräns och sedan detta uppdrag gavs har säkerhetsläget försämrats. Därför vidtas åtgärder. En ny lagstiftning träder i kraft i dag som rör ökade kontroller för att bland annat genomföra kroppsvisitation och leta efter id-handlingar, sa Strömmar.

På frågan om medborgare behövde vara oroliga i Sverige så svarade statsministern på att man inte ska vara rädd. Men det är bra att vara vaksam och källkritisk till det man läser.

Det är med anledning av den senaste tidens koranbränningar som säkerhetsläget snabbt förändrats. Sverige har gått från att vara ett troligt till ett prioriterat mål för terroristattacker. På grund av det försämrade säkerhetsläget överväger nu också regeringen att göra en ändring i ordningslagen, utan att inskränka yttrandefriheten.

– Det handlar inte om att inskränka på yttrandefriheten, utan att bredda prövningen av tillstånd för allmänna sammankomster, sa Kristersson.

Enligt Strömmer handlar det inte om att förbjuda vissa yttranden, utan det är mer en ”praktisk tillämpning”.

– Att ändra i lagen om hets mot folkgrupp ser jag inte som en aktuell väg, då detta skulle innebära inskränkningar i yttrandefriheten.

Enligt statsministern kommer det på torsdag att fattas beslut om hårdare inre gränskontroller i Sverige.