Statsminister Ulf Kristersson (M) och justitieminister Gunnar Strömmer (M) höll under torsdagen en pressträff där de presenterade satsningar på rättsväsendet. Statsministern kommenterade och den senaste tidens skjutningar.

– De här kommer inte upphöra av sig själv, sa statsministern efter veckans tredje dödsskjutning.

Statsministern sa att regeringen gör allt de kan och Kristersson konstaterade hårt att de som är inblandade i våldet ska skickas hem eller låsas in om de är svenska medborgare.

Kristerson sa flera gånger under pressträffen att regeringen kommer att göra vad som krävs för att stoppa gängen och redogör för det som han och hans ministrar redan tidigare kallat en ”stor omställning” av svensk rättspolitik. De nya satsningar man nu gör kommer att göra skillnad menar Kristersson.

– Om vi redan hade haft visitationszoner hade Uppsala kunnat bli en visitationszon likt Christiania i Köpenhamn.

Regeringen vill införa ett system med anonyma vittnen. Man menar att detta kommer att göra att individer i den kriminella världen då kommer bli mer villiga att dela med sig av information till myndigheterna.

– Hade vi haft ett system med anonyma vittnen hade de personer som ställer upp i media utan namn och bild kunnat berätta för polisen. Hade vi haft ett system med kronvittnen hade de som själva är livrädda för att skjutas ihjäl i gängen kunnat berätta vad de vet.

Gunnar Strömmer och Ulf Kristersson lägger på pressträffen ett stort ansvar på tidigare regeringar för situationen med brottsligheten i Sverige.

Document fick en kommentar av justitieminister Gunnar Strömmer (M) efter pressträffen.

Det har varit 267 skjutningar i Sverige och närmare 40 dödsoffer än så länge under 2023. Hur hade det sett ut med den förre nere i regeringen tror du?

– Det vill jag inte spekulera kring. Jag kan iallafall konstatera att det vi nu gör är ju väldigt mycket om man ska bryta ner åtgärder som hade haft effekt idag om vi hade fått stöd av Socialdemokraterna under förra mandatperioden. Nu är det upp till bevis. Menar socialdemokraterna allvar så är det dags att visa det nu. Kommer man att stödja kriminalisering av deltagande i kriminella nätverk. Eller kommer socialdemokraterna att fortsätta säga nej. De förslag vi gett är saker vi vet har gett effekt i andra länder.

Den 1 juli tar införs straffhöjningar. Kan du berätta mer om dessa?

– Det gäller tre saker samtidigt skulle jag säga. Till att börja med försöker vi väl reda ut förslag som låg på hyllan från tidigare regeringar som vi tycker går i rätt riktning men som inte är tillräckligt långtgående. Sen har vi tagit ett bredare grepp om straffrätten som långsiktigt ska göra att det här med dubbla straff för gängkriminella inte blir ett undantag eller en möjlighet i undantagsfall utan en huvudregel. Och sedan har vi brutit ut vissa konkreta brott som exempelvis vapenbrott. En fördubbling av straffen kan vi se i fall som grova vapenbrott eller hantering av explosiva varor. Det kommer att ge effekt på kort sikt och en systemeffekt på lång sikt.