Nyheter

Under morgonen höll den blågula regeringen en pressträff där de presenterade nya åtgärder och förslag mot den växande kriminaliteten i Sverige. Med på presskonferensen var statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

– 16 skjutningar och 11 sprängdåd sedan i jul, bara i Stockholm. Det här blir värre och värre och vi ska bevisa för dem som begår brotten att de inte kan göra det mer, för att det ska sitta inlåsta, deklarerade statsminister Ulf Kristersson (M).

– Det vi sa före valet måste genomföras, sa Kristersson. Flera av förslagen kräver dock utredningar och det kommer därför dröja innan de kan genomföras. Just nu pågår till exempel utredningar om visitationszoner och anonyma vittnen.

Ulf Kristersson betonar att det kommer ta tid och vara svårt att genomföra de nya ändringarna.

– Men den nya regeringen vet vad den vill och har stöd för det av en majoritet i riksdagen, sa Kristersson.

Den blågula regeringen vill tillsammans med Sverigedemokraterna skärpa straffen för brott i kriminella nätverk, att personer i kriminella nätverk ska kunna utvisas om de saknar svenskt medborgarskap eller få dubbla straff om brotten just kan kopplas till organiserad brottslighet. De har också enats om att tvångsmedel ska kunna användas preventivt mot misstänkta personer i kriminella nätverk.

– Det ska vara tydligt från rättsväsendet att ett liv i gängen aldrig ska löna sig. Lagändringarna syftar till att minsta de nätverkskriminellas inflytande och på så sätt öka tryggheten för de laglydiga medborgarna i vårt samhälle, sa Ebba Busch under presskonferensen.

Regeringen vill också införa en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som gör det möjligt för skola och socialtjänst att kunna dela information till polis.

Dessa förslag kommer att sätta större fokus på brottsoffret än som i dag att förövarna hamnar i centrum förklarade Ebba Busch under presskonferensen.

De nya förslagen från den blågula regeringen:

Ny sekretessregel för att bekämpa brott – ett steg mot lex Luna: En ny huvudregel i sekretesslagstiftningen ska möjliggöra informationsutbyte mellan myndigheter och brottsbekämpande myndigheter, som socialtjänst och polis. Det ska kunna göras elektroniskt.

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk: Sänk häktningspresumtionen från 2 års fängelse till 1,5 – vilket innebär att även personer misstänkta för exempelvis rån eller grov misshandel kan häktas.

Upp till 4 års fängelse om man på något sätt rekryterar eller involverar unga i brottslig verksamhet.

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott: Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss att domstol i fler fall ska pröva om ett barn under 15 år begår brott och brottsoffer ska få juridiskt stöd när den misstänkte är under 15. Fler brott där barn under 15 år är misstänkta ska utredas av polis.

Utökade möjligheter till preventiva tvångsåtgärder. Förslag ska lämnas som innebär utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel för att förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i kriminella nätverk. Brottsbekämpande myndigheterna ska ha möjligheter att hämta in uppgifter om meddelanden i realtid, inte bara i efterhand.