Nyheter

Tidöpartierna föreslår skärpta straff för att stoppa utvecklingen med ökade grova gängkriminaliteten så som skjutningar och sprängningar. Detta presenterades i dag på en presskonferens av Tidöpartierna. Förslaget innebär en fördubbling av minimistraffet för grovt vapenbrott. Tidöpartierna vill även höja maxstraffen.

Skärpta straff föreslås för allvarligare former av vapeninnehav, otillåten hantering av explosiva varor och smuggling av vapen och explosiva varor.

– Vi vill hantera det här i ett snabbspår, sa justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff tillsammans med KD, L och SD.

Minimistraffet för grovt vapenbrott höjs från två år till fyra år, enligt förslaget. Det betyder att buggning, så kallad hemlig rumsavlyssning kan användas vid grova vapenbrott. Samtidigt föreslår man att minimistraffet för synnerligen grovt vapenbrott höjs från fyra år till sex år.

– Vi bedömer att höjning av straffen kommer ha en avskräckande effekt, sa Strömmer.

Juno Blom, rättspolitisk talesperson för Liberalerna, berättar att det de senaste åren skett en ökning av skjutningar och sprängningar, vilket man nu vill komma tillrätta med.

– Skjutvapenvåldet och sprängningarna sker på allmän plats och bland bostäder. På senare tid har man lyft att våldet även riktar sig mot närstående till gängkriminella, sa hon under presskonferensen.

Torsten Elofsson, rättspolitisk talesperson för KD, lägger på pressträffen fram information från polisen om att 30 000 personer ingår i den kriminella miljön kring nätverken. Detta skapar problem då polisen är närmare 22.000.

– Den här situationen vi ser i landet just nu saknar motstycke, sa Elofsson.

Richard Jomshof (SD), ordförande i riksdagens justitieutskott deltog också på presskonferensen. Sverigedemokraterna har länge arbetat för hårdare och längre straff. Nu hopps man att dessa förslag ska kunna göra skillnad i arbetet mot organiserad kriminalitet.

– Med målet att på allvar bekämpa de här kriminella gängen pågår det redan nu ett antal parallella processer. Vi utreder bland annat tidsbegränsade visitationszoner, säger han, och redogör för en rad förslag som regeringen arbetar med.