Nyheter

Polisen har i flera år efterfrågat att få använda sig av vistelseförbud, dvs förbjuda vissa människor att vistas på vissa platser. Regeringen vill kunna förbjuda personer att vistas vissa områden, även om de inte är dömda för brott.

Justitieminister Gunnar Strömmar (M) meddelade under torsdagen att regeringen planerar att införa ett förbud som gör det möjligt att förbjuda personer att befinna sig i specifika områden om de misstänks främja kriminella nätverks brottslighet. Åtgärden syftar till att minska brottsligheten genom att förebygga och avskräcka potentiella förövare.

Enligt Strömmar kommer förbudet att omfatta allmänna platser samt områden som skolgårdar, förskolor och fritidshem utomhus. Det betonas att detta är en preventiv åtgärd för att skydda samhället och dess invånare från potentiell skadlig påverkan.

Den som överträder förbudet kan ställas inför rätta och möjligtvis dömas till fängelse i upp till ett år. För mindre överträdelser, till exempel om en person snabbt lämnar ett förbudsområde efter att ha inträtt det, kan böter vara en påföljd. Förbudet föreslås kunna gälla under perioder om sex månader i taget, vilket ger flexibilitet i dess tillämpning.

Regeringens initiativ syftar till att stärka den brottsbekämpande strategin och skapa säkrare samhällen genom att förebygga och begränsa den potentiella påverkan från individer som misstänks vara kopplade till kriminella nätverk. Det återstår att se hur förslaget kommer att mottas och implementeras i det svenska rättsväsendet och samhället som helhet.

Regeringen har vidare beslutat att tidigarelägga tre lagar. Vid årsskiftet träder lagen om dubbla straff för grova vapenbrott och explosiva varor. Att man nu skyndar på dessa lagar är för att man vill visa på allvaret och att Tidöpartierna vill agera hårt mot brotten.

– Jag tycker det är väldigt viktigt. Nu finns ju redan idag då möjligt för polisen att stänga av ett område, det är beslut man tar som inte riktar sig mot individer, Torsten Elofsson (KD) rättspolitisk talesperson och fortsätter:

– Här kan man identifiera personer som man på goda grunder misstänker kommer att störa ordningen på ett eller annat sätt. Begå grova våldsbrott, narkotikahandel och så vidare i ett visst område.

Nu kommer en remiss lämnas över till lagrådet.