Nyheter

Regeringen har idag implementerat betydande straffskärpningar för ett antal brott, inklusive vapenbrott, vapensmuggling och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Detta beslut följer på regeringens tidigare meddelanden, där man i april förra året aviserade en övergripande skärpning av straffen för brott vanligt förekommande inom den kriminella miljön.

Det accelererade införandet av de skärpta straffen, redan från den 1 januari 2024, motiveras av den eskalerande våldsvågen som präglat samhällsklimatet. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) förklarade i en intervju med SVT att den snabba processen är nödvändig med tanke på det allvarliga säkerhetsläget.

De skärpta straffen innebär en fördubbling av påföljderna för grova vapenbrott, vapensmuggling och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Strömmer betonade vikten av att hårdare bestraffa dem som avsiktligt planerar och utför brott, och framhöll behovet av att skydda samhället från farliga individer.

En intressant aspekt av straffskärpningen är för grovt vapenbrott, där minimistraffet redan skärptes 2018 från ett till två år. Det innebär att åtalade för detta brott i princip alltid kommer att häktas. Enligt polisen har skärpningarna riktat in sig på gängkriminella som är villiga att använda eller sälja vapen, vilket kan bli ett effektivt verktyg för att bekämpa gängkriminalitet och särskilt minska antalet skjutningar.

Förutom längre fängelsestraff kan skärpningarna även leda till ökad häktning, och polisen samt Tullverket förväntas intensifiera sina insatser mot vapenbrottslighet både operativt och taktiskt.

Här är de huvudsakliga straffändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2024:

Grovt vapenbrott:** Skärps från fängelse i 2–5 år till fängelse i 4–7 år.
Grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor:** Skärps från fängelse i 2–5 år till fängelse i 4–7 år.
Grov vapensmuggling:** Skärps från fängelse i 2–5 år till fängelse i 4–7 år.
Grov smuggling av explosiv vara:** Skärps från fängelse i 2–5 år till fängelse i 4–7 år.
Synnerligen grovt vapenbrott:** Skärps från fängelse i 4–7 år till fängelse i 6–10 år.
Synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor:** Skärps från fängelse i 4–7 år till fängelse i 6–10 år.
Synnerligen grov vapensmuggling:** Skärps från fängelse i 4–7 år till fängelse i 6–10 år.
Synnerligen grov smuggling av explosiv vara:** Skärps från fängelse i 4–7 år till fängelse i 6–10 år.
Vapenbrott:** Maximistraffet skärps från fängelse i 3 år till fängelse i 5 år.
Brott mot tillståndsplikten för explosiva varor:** Maximistraffet skärps från fängelse i 3 år till fängelse i 5 år.
Vapensmuggling:** Maximistraffet skärps från fängelse i 3 år till fängelse i 5 år.
Smuggling av explosiv vara:** Maximistraffet skärps från fängelse i 3 år till fängelse i 5 år.