Nyheter

En turkisk man har dömts till två och ett halvt års fängelse samt livstids utvisning från Sverige efter att ha försökt ta ett förstärkningsvapen från en polis under ett ingripande på Arlanda flygplats. Händelsen, som inträffade i april, har skapat stor uppmärksamhet och oro.

Under flera dagar i april sågs mannen driva runt på Arlanda flygplats utan någon tydlig anledning. Hans beteende väckte misstankar hos flygplatsens säkerhetspersonal och polisen kontaktades. När poliserna närmade sig mannen för att kontrollera hans identitet och avsikter, reagerade han aggressivt. Situationen eskalerade snabbt när mannen försökte rycka till sig ett förstärkningsvapen från en av poliserna.

Efter en kort men intensiv kamp lyckades poliserna övermanna mannen och han greps på platsen. Under rättegången framkom det att mannens agerande utgjorde ett allvarligt hot mot de närvarande polisernas säkerhet. Åklagaren argumenterade för att handlingen inte bara var ett försök till grovt vapenbrott utan också ett grovt hot mot tjänsteman. Tingsrätten delade delvis denna bedömning men valde att istället döma mannen för grov förgripelse mot tjänsteman avseende den polis som bar vapnet.

Straffet fastställdes till två och ett halvt års fängelse, vilket är en betydande påföljd för ett sådant brott. Utöver fängelsestraffet beslutade tingsrätten att mannen ska utvisas från Sverige på livstid. Detta innebär att han aldrig mer kommer att tillåtas att återvända till landet.

Det återstår att se om mannen kommer att överklaga domen, men som det står nu innebär den både en sträng fängelsepåföljd och en livstids utvisning från Sverige.