Nyheter

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar regering. Sverigedemokraterna kommer inte att vara med i regeringssamarbetet men de kommer att ha ett nära samarbete. De blågulas avtal mellan varandra presenterades i dag under en presskonferens. Tidöavtalet heter det dokument där de blågula presenterar sitt samarbete. Det bygger på sju punkter.

Pressrummet på svenska riksdagen var i dag fullt till bredden och det viskades mellan journalisterna om vem av partierna som inte skulle skulle vara med i nya regeringen. Någon kommer att få vika sig har varit det man pratat om mellan journalister senaste veckorna. Sekunder före partiledarna kom så kom den information som alla väntat på. Sverigedemokraterna kommer inte att sitta med i regeringen, men de kommer att ha ett nära samarbete med regeringen. Det gick lite som en lättnadens suck genom pressrummet.

Det som nu kommer att hända är att M, KD och L kommer att bilda regering ihop. De partierna kommer att få ministerposter och styra departement. SD kommer att vara ett stödparti och får ett samordningskansli i regeringskansliet. Med största sannolikhet så kommer Kristersson att bilda sin regering tisdag nästa vecka.

Tidöavtalet innehåller sju samarbetsprojekt och ett budgetsamarbete. Uppgörelsen mellan partierna handlar om ekonomin, migrationen, rättsfrågorna, klimatet och energin, vården, skolan och fri- och rättigheter.

Sverigedemokraterna är det parti som verkar mest nöjda med den nya regeringsbildningen, trots att de inte sitter med i regeringen. Under pressträffen sa Jimmie Åkesson (SD) att man nu kommer skärpa möjligheterna för att utvisa personer som begått brott och att det kommer att införas högre krav på medborgarskap.

– Vi har fått ett betydande genomslag sakpolitiskt, säger Jimmie Åkesson (SD) på pressträffen.
Han fortsätter:
– När det gäller arbetskraftsinvandringen är vi överens om att höja lönegolvet till motsvarande medianlönen. Det handlar om att stoppa fortsatt tillflöde av arbetskraft med låga löner.

– För oss har det varit helt avgörande att ett maktskifte måste vara ett paradigmskifte när det kommer till invandringspolitiken

Ebba Busch (KD) berättar vidare att man under mandatperioden kommer att utreda om man helt eller delvis ska förstatliga den svenska vården.

– Det handlar om en nationell digital infrastruktur i hela vårdkedjan. Det handlar om nationella planer för kompetensförsörjning för vårdpersonal för att öka vårdplatser samt förlossningsvården. Man säger också att man vill grundlagsskydda aborträtten.

Partierna har också kommit överens om bygga nya kärnkraftsreaktorer och att man kommer att ge Vattenfallet uppdraget att påbörja detta.

Alla partierna har fått ge och ta för att komma fram till avtalet. Bland annat så har Moderaterna har fått vika sig när det kommer till A-kassan och de nuvarande nivåerna kommer att stanna kvar.

– Låt oss säga som det är, det är en stor förlust för Moderaterna, och jag kan leva med det, säger Ulf Kristersson (M).

Strax efter att Document lämnar riksdagen får vi en snabb kommentar från Jessica Stegrud som säger till Document att hon och SD är nöjda. Hon skiner upp i ett stort leende och springer vidare. 

Några av de punkter som finns med i Tidöavtalet:

Skärpta villkor för anhöriginvandring

Begränsad rätt till undantag från försörjningskraven vid anhöriginvandring.

Översyn av incitamentsstrukturer för frivillig återvandring

Inre gränskontroller till Sverige ska stärkas
Polismyndigheten får i uppdrag att genomföra inre gränskontroller i högre grad där sådana gränskontroller bedöms ha effekt på irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet.

Ökad användning av biometriska data i utlänningsärenden
Utökat arbete och förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller

Satsningen ska ske med inriktningen att identifiera, omhänderta och säkerställa att personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd får lämna landet samt att genomföras på platser och med metoder som ger högst resultat, utifrån myndigheternas expertkunskap och erfarenhet.
Samlat ansvar och intensifierat arbete för återvändande verksamhet

Asyllagstiftningen ska anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU -rätten
Sveriges lagstiftning för asylmottagande och anknytande regelverk och villkor ska anpassas för att inte vara mer generöst än vad som är en skyldighet för en medlemsstat enligt EU- rätten.

En utredning ska genom en genomlysning av svensk rätt i förhållande till EU-rätten ta fram förslag till författningsändringar och andra åtgärder som syftar till att så långt det är rättsligt möjligt begränsa asylsökandes rättigheter.

Asylrelaterade uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade.

Återkalla uppehållstillstånd i fler fall
En utredning för att se över utvidgade möjligheter att återkalla uppehållstillstånd.

Skärpta kontroller av vandel i utlänningsärenden
Migrationsverket ges i uppdrag att öka kvaliteten och prioritera kontroller av vandel och levnad vid handläggningen av tillståndsärenden.

Skärpta villkor för anhöriginvandring
Begränsad rätt till undantag från försörjningskraven vid anhöriginvandring.

Översyn av incitamentsstrukturer för frivillig återvandring