Nyheter

Idag höll migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson, Ludvig Aspling (SD) pressträff där de presenterade nya satsningar inom migrationspolitiken. Regeringen vill bland annat göra det möjligt att hålla människor i förvar efter de fått avslag på sin asylansökan.

Regeringen menar att reglerna kring försvar måste ses över och förändras. Regeringen vill kunna hålla personer som fått avslag i förvar och man vill se en lösning med fotbojor och anmälningsplikt hos myndigheter.

– Uppdraget idag innebär en helhetsöversyn av reglerna, sa Stenergard pressträffen

Flera säkerhetsaspekter har lyfts in och även här kommer regelverket att ses över och ändras för att göra det säkert för personal och de som förvaras. Bland annat så kommer man att undersöka hur man ska göra det lättare att genomföra kroppsvisitation på personer och genomsöka bostadsrum på förvaren. I dag görs inte det överhuvudtaget, berättade Stenergard.

– Det är befogenheter som Migrationsverket har efterfrågats länge, sa Stenergard.

Man ska vidare utreda om det är nödvändigt att placera asylsökande som väntar på avvisning på ett häkte eller anstalt inom kriminalvården om det finns behov för det. Fotboja och anmälningsplikt är också åtgärder som regeringen vill införa.

Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling utvecklade vidare.

Är det här rätt steg i den svenska migrationspolitiken?

– Ja, självklart. Mycket av det som vi presenterar idag, de åtgärder som Migrationsverket har efterfrågat, åtgärder som de bedömer är
nödvändiga för att kunna lösa sin uppgift. Många av åtgärderna är också baserade på ganska gamla hemställningar från Migrationsverket från 2017. Nu pratar vi alltså före förra valet, inte det valet som var nu, utan valet före valet 2018. Så ett steg i rätt riktning är det naturligtvis förhoppningsvis och kommer att vara tillräckligt också. Men det får framtiden utvisa.

Skulle Sverigedemokraterna vilja se ännu hårdare tag än det som presenteras?

– Ja, på vissa punkter så, naturligtvis. Men sedan är ju en viktig faktor i det här är ju att möjligheterna att ta personer i förvar regleras ganska tydligt i EU rätten så det finns vissa premisser som Sverige måste hålla sig inom. Och de premisserna kan man inte gå utanför utan att lämna EU. Och då är vi inne på en väldigt, väldigt mycket bredare diskussion än just den om förvar.  Så hade vi fått välja helt själva hur systemet skulle se ut så skulle det inte se ut så här, utan då hade vi gått betydligt längre. Men vi måste hålla oss inom EU-rättens ramar. Det som vi har kommit överens om inom avtalet och det är det som vi kommer att göra.

Hur kan införandet av fotboja för brett förbättra migrationspolitiken

– Det här skulle ju vara aktuellt i fall då en person ska utvisas och att det finns en risk för att personen skulle avvika.I dag kan man ju ta sådana personer i förvar för att se till att de inte avviker så att de inte försvinner helt enkelt. Men det här är ju både ganska kostsamt oc att ha en person i förvar, inte gratis. Och det tar ju också upp en plats från någon annan som kanske skulle behöva tas i förvar av bättre skäl, för att personen är en fara för säkerheten eller någonting sånt.

Anledningen till att fotboja skulle kunna bli ett bra komplement. Det är helt enkelt för att det är billigt. Det är enkelt, det går snabbt att införa och vi uppnår samma effekt. Vi vet vart den här personen befinner sig.

Är ni överens med de övriga tider partierna i den här frågan?

– Ja, det är ju självklart. Det är ju ett regeringsbeslut och det är klart att alla partierna står bakom.