Nyheter

Regeringen vill med hjälp av Tidöpartierna slå till mot de som fuskar med uppehållstillstånd. Därför har man nu gett Migrationsverket direktiv om att felaktigt beviljade tillstånd ska dras tillbaka.

Felaktiga uppgifter ska leda till att uppehållstillståndet dras tillbaka, särskilt när människor semestrar i sina hemländer trots att de sagt att de flytt till Sverige på grund av hot i sina hemländer.

– Det handlar om att identifiera allt fusk, det är ett arbete som varit extremt eftersatt under tidigare regeringar, berättar migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Det är inte enbart semesterresor till hemorten det handlar om utan regeringen vill utreda och stoppa alla typer av migrationsfusk. Det verkar som att det finns ett omfattande fusk med studerande som inte kommer hit för att studera utan för att göra andra saker, säger hon och fortsätter:

– Men det mest iögonenfallande är om svenska folket prioriterar resurser för att ge folk skydd när det sedan visar sig att de inte alls har skyddsbehov. Det tror jag många är upprörda över, säger Stenergard till Expressen.

Enligt Stenergard är fusket utbrett och det är oftast så att man uppgett felaktiga uppgifter. Stenergard säger att det varit dåligt hanterat av tidigare regeringar som inte utrett oegentligheter tillräckligt. Migrationsverket har därför fått i uppdrag att utreda om hur utbrett fusket är och de ska redovisa sitt resultatet av sin utredning i Juni 2023.

Stenergard säger att det finns en konsensus bland alla partier i regeringsunderlaget och att hon ser fram emot en debatt från oppositionen kring fusk med uppehållstillstånd.

– Det är en debatt jag välkomnar. Fusk ska stävjas. Jag drev frågan redan när jag var Moderaternas migrationspolitiska talesperson.