Nyheter

Enligt överenskommelsen kan EU-länder som vägrar ingå i det obligatoriska omfördelningsprogrammet betala 20 000 euro per asylsökande migrant man avvisar.
Detta alternativ ska dock enbart vara möjligt om man tror att landet ska hamna i en kris på grund av för stor migration.

20 000 euro, ca 220 000 kronor, är ett pris som Sverige är berett att betala, enligt migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).
Till DN säger hon att det som varit avgörande för Sverige i förhandlingarna har varit att man inte vill ha ett regelverk där länder tvingas ta emot asylsökande.
Hon menar också att Sverige har tagit emot så många under de senaste decennierna och att det har lett till ”ganska förödande konsekvenser”.

– Jämfört med att ha en ohållbar nivå på invandringen som får konsekvenser i generationer efteråt, så skulle jag säga att det är värt ett ganska högt pris för att säkerställa att vi har en hållbar invandring, säger Maria Malmer Stenergard.

Den nya migrationspolitik som regeringen vill sätta fokus på är arbetskraftsinvandring och de flyktingar som har riktiga skyddsskäl. Migrationsministern menar att de flesta som i dag kommer till Europa och Sverige inte faller in under de som har skyddsskäl, utan det är annat som som gör att de migrerar från sina länder.

Antalet beviljade uppehållstillstånd av asylskäl – åtta procent av det totala antalet – låg i fjol på den hittills lägsta nivån under hela 2000-talet, en utveckling som regeringen menar måste fortsätta. Samtidigt påpekar Malmer Stenergard att minskningen skedde 2023 utan att några större beslut ännu hade hunnit träda i kraft.