Nyheter

Antalet asylsökande i Sverige ökar igen efter en minskning under pandemin. Nu vill den nya migrationsministern Maria Malmer Stenergard (M) att antalet asylsökande minskar, skriver TT.

– Givet hur många som kommit hit men inte kommit in i det svenska samhället på riktigt kan vi inte fortsätta att ha de nivåerna på asylinvandringen, säger Malmer Stenergard till TT.

Under de senaste åren har Sverige tagit emot fler asylsökande än övriga nordiska länder tillsammans, och den nya regeringen arbete ska leda till att antalet ska ned rejält. Men något antal vill Malmer Stenegard inte ange.

– Jag kan inte siffersätta. Men min målsättning är att det ska vara betydligt färre, säger hon till TT.