Nyheter

Under torsdagen håller migrationsministern Maria Malmer Stenergard (M) och partisekreterare Mattias Bäckström Johansson (SD) en pressträff där de presenterade konkreta förslag om bland annat anhöriginvandring och begränsningar när det kommer till uppehållstillstånd när man ansöker om asyl av humanitära skäl.

– Regeringen och Sverigedemokraterna fortsätter att stå upp för en stramare migrationslagstiftning, sa Mattias Bäckström Johansson (SD) under pressträffen.

– Sverige har under senare år haft omfattande invandring. Även om andelen asylsökande som söker sig till Sverige har minskat så tar Sverige fortfarande emot fler asylsökande per capita än många andra länder i Europa, däribland våra nordiska grannländer, sa migrationsministern Maria Malmer Stenergard (M)

– Sverige står inför stora problem med ett växande utanförskap och för att bryta och vända utvecklingen behöver en rad åtgärder vidtas, och ett paradigmskifte genomförs nu inom svensk migrationspolitik, säger Maria Malmer Stenergard.

Nu vill regeringen och Sverigedemokraterna införa rejält skärpta regler för anhöriginvandring. De menar att ändringarna som den tidigare regeringen gjorde i utlänningslagen från 2021 inte är tillräckliga och att invandringen till Sverige är fortsatt stor.

– Reglerna ska minska antal asylsökande och skapa bättre förutsättningar för ett bra mottagande på sikt och en fungerade integration, sa partisekreterare Mattias Bäckström Johansson (SD).

Hur nödvändigt är det att göra dessa förändringar?

– Högst nödvändig del i att förändra svensk migrationspolitik som under alltför lång tid har varit generös och har lett till att alltför många sökt sig till Sverige där vi haft en invandring som per capita vida överstigit nivån som råder i våra grannländer och en europeisk nivå.

Enligt Bäckström så är Sverige landet annorlunda när det kommer till migration.

– Vi har stuckit ut och som har lett till en stor mängd problem i Sverige och här så blir det en del som ligger inom ramen för avtalet där vi ser till att vi får ett paradigmskifte för svensk migrationspolitik där vi kommer ner till de lägsta möjliga nivåerna med den mest restriktiva migrationspolitiken som är möjlig inom ramen för de åtaganden som vi har inom EU och internationella konventioner.

Regeringen tillsammans med SD vill få människor att sluta komma till Sverige, de vill sätta ett stopp på så kallade ”pulleffekter”. Så som generösa regler som gör att människor söker sig till Sverige.

När kan vi få se ett resultat av det förslag ni nu lägger?

– Det kommer att bli synliga resultat av detta redan nästa år.