Nyheter

Skärpta villkor för anhöriginvandring ska utredas, meddelar migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) på en pressträff tillsammans med Sverigedemokraternas Ludvig Aspling.

Regeringen har utsett en särskild utredare för att undersöka hur reglerna för anhöriginvandring kan skärpas.

– Rättigheten till familjeliv är grundläggande, men de nuvarande reglerna är mer generösa än vad som krävs enligt EU-lagstiftning och internationella åtaganden, säger Malmer Stenergard (M).

Utredaren ska granska försörjningskraven och andra villkor för att bevilja uppehållstillstånd baserat på anknytning till personer med uppehållstillstånd i Sverige.

– Målet med översynen är att säkerställa en restriktiv och ändamålsenlig reglering för anhöriginvandring, förklarar Malmer Stenergard.

Utredningen omfattar även villkoren för anhöriginvandring till svenska medborgare, möjligheterna att vara anknytningsperson och regler för dna-analys för att bekräfta biologiskt släktskap, med målet att möjliggöra utökad användning.

Syftet är att åstadkomma en restriktiv och ändamålsenligt reglering för anhöriginvandring.

Uppdraget är en del av en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.