Nyheter

I en utredning så föreslår man för att vuxna ska kunna få ett permanent uppehållstillstånd ska det krävas godkänt i prov i svenska och samhällskunskap.
”För en person som ska bo och verka här i landet är det helt centralt att ha kunskaper i det svenska språket och känna till de grundläggande förhållandena i det svenska samhället. Det är viktigt att en person förstår vilka skyldigheter, men också rättigheter, man har i samhället”, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) i ett pressmeddelande.

Regeringen beslutade den 22 juni 2022 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag som innebär att det ska ställas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Syftet är att främja integrationen och ett inkluderande samhälle där individen stärks och ökar sina möjligheter att aktivt delta i samhället.

Enligt förslaget ska det nya kravet införas 2027. Utredningen har lämnats till regeringen