Nyheter

Trots en ny regering som säger sig vilja genomföra en mer restriktiv migrationspolitik så visar ännu inga siffror på att migrationen till Sverige avtar. Sedan januari har närmare 25.000 personer beviljats uppehållstillstånd.

Ny statistik från migrationsverket i mars visar att invandringen till Sverige är fortsatt extremt hög. Under februari beviljades 7 882 uppehållstillstånd, men antalet beviljade tillstånd ökade till 8 823 stycken under den föregående månaden. Sedan januari har nära 25 000 personer fått uppehållstillstånd i Sverige.

Sedan den blågula regeringen tog över så har det talats om ett paradigmskifte i invandringspolitiken. Trots den höga tonen så är invandringen till Sverige fortsatt hög. Antalet uppehållstillstånd ökade från 7 882 i februari till 8 823 i mars, enligt siffror från migrationsverket.

Sedan början av året har Sverige utfärdat uppehållstillstånd till 24 591 personer. Detta trots att man lovat svenska folket att kraftigt sänka invandringen till Sverige. Justitiedepartementet remitterade nyligen ett utkast till lagrådsremiss med flera förslag som ska minska invandringen till Sverige. Om lagändringen går igenom kan denna vara på plats i slutet av 2023.

Document har sökt ansvarig minister och andra företrädare för Tidöpartierna utan resultat.