Nyheter

Enligt en nyligen genomförd utredning visar det sig att hela 25 procent av utvisningsbesluten i Sverige blir preskriberade. Många personer som får ett beslut från Migrationsverket om att återvända till sina hemländer väljer att stanna kvar i Sverige för att försöka ompröva beslutet när preskriptionstiden har löpt ut.

I dagsläget är preskriptionstiden för utvisningsbeslut fyra år, vilket innebär att var fjärde individ som ansöker om uppehållstillstånd idag har ett preskriberat utvisningsbeslut. EU-kommissionen har kritiserat detta, och nu föreslår en utredning en skärpning av regelverket. Förslaget innebär att preskriptionstiden förlängs till fem år och att tiden börjar räknas först när personen faktiskt lämnar landet.

Anita Linder, som har lett utredningen, förklarar att detta förslag syftar till att skapa ett starkare incitament för individer att följa utvisningsbeslutet. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) delar denna åsikt och ser förslagen som en viktig del för att få återvändandet att fungera.

Förslagen föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2025. Denna åtgärd hoppas man kommer att minska antalet preskriberade utvisningsbeslut och därmed öka efterlevnaden av Migrationsverkets beslut.