Nyheter

Regeringen har nu fattat beslut om en proposition om hemliga tvångsmedel. i förslaget ingår avlyssning av gängkriminella och de med kopplingar till kriminalitet.

– Vi har en exceptionell brottsutveckling, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff.

Han säger att de brottsbekämpande myndigheterna efterfrågat fler verktyg för att kunna bekämpa och förebygga brottslighet, och att hemliga tvångsmedel är ett centralt verktyg för att komma tillrätta med brottsligheten.

I förslaget så ingår bland annat att polisen ska få avlyssna i kampen mot den grova brottsligheten däribland gängkriminaliteten.

– Regeringen kommer att fatta ett beslut om en proposition som rör hemliga tvångsmedel, sa justitieminister Strömmer vid en pressträff och fortsätter:

– Bakgrunden är väl känd, vi har haft en exceptionell brottsutveckling i Sverige, exceptionell i negativ bemärkelse.

Ett exempel som Strömmer lyfter är hemlig avlyssning.

– Möjligheter att få tillgång till informationen i ett väldigt tidigt skede av brottsligheten är utomordentligt viktig för att kunna förhindra och klara upp den här typen av brott, säger justitieministern.

– Föreslaget innebär att polis och åklagare i hemlighet och utan konkret misstanke ska kunna avlyssna gängkriminella, i syfte att motverka brott.

Förslagen är inte nya utan många av dessa förslag kommer från den förra regeringen. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 oktober i år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 oktober 2023.