Nyheter

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) höll på onsdagen en pressträff på onsdagen att regeringen vill ge polisen rätt att använda hemlig avlyssning för att komma åt gängbrottslighet – utan att det finns en konkret brottsmisstanke. Jämställdhetsminister Paulina Brandberg, Katja Nyberg (SD), talesperson i polisfrågor, och Torsten Elofsson (KD), rättspolitisk talesperson, medverkade även på pressträffen.

Ett lagförslag om preventiva tvångsmedel kommer nu att skickas till lagrådet för granskning.

– Vi vill att hemliga tvångsmedel ska få användas utan en konkret brottsmisstanke, innan förundersökning är inledd, och i flera typer av fall, säger Gunnar Strömmer. Preventiva hemliga tvångsmedel innebär att polis i hemlighet kan avlyssna eller övervaka personer i förebyggande syfte – utan att en utredning om ett redan utfört brott inletts.

Trots ett stort antal frihetsberövade fortsätter sprängningarna och skjutningarna, säger Torsten Elofsson.

– Det går knappt en dag utan att det skjuts eller sprängs. Den organiserade brottsligheten har etablerat sig.

Katja Nyberg (SD) berättar att det nu pågår en omläggning av kriminalpolitiken och att hemliga tvångsmedel, så som avlyssning är en av många strategier man vill använda sig av för att stoppa gängvåldet.

– Polismyndigheten behöver kunna avlyssna de ledande aktörerna utan att det krävs en specifik brottsmisstanke.

Regeringen skickar nu ett lagförslag om preventiva tvångsmedel till lagrådet för granskning. Målet är att förslaget redan i höst ska vara på plats och regeringen skyndar på lagändringen.

– Vi vill att hemliga tvångsmedel ska få användas innan en förundersökning är inledd och i flera typer av fall, säger Gunnar Strömmer.

Strömmer säger att han tycker förslaget har god marginal till rättstaten och tycker att avvägningen mellan polisens behov och den personliga integriteten är rimlig.

– Vi ska inte skapa ett övervakningssamhälle. Man ska vara medveten om att de här verktygen är ett intrång i den personliga integriteten, men man ska också vara medveten vad som händer om vi inte inför den här lagstiftningen.

Förslaget bygger på en utredning från den förra S-regeringen.